رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

شبکهٔ محلی خود را پیدا کنید

Burnaby Family Life

مکان(ها):
بِرنابی

«زندگی خانوادگی برنابی» (‌Burnaby Family Life) یک سازمان اجتماعی است که هدف آن رسیدن به جامعه‌ای فراگیر و سالم می‌باشد که در آن افراد و خانواده‌ها توانایی پیشرفت داشته باشند.

Located on the unceded, traditional, and ancestral lands of the hən̓q̓əmin̓əm̓ [Halk-uh-MAY-e-lum] and sḵwx̱wú7mesh [Squa-HO-o-meesh] speaking people.