Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Bigyang Katapusan ang Rasismo at Pagkamuhi: Iyong Karapatan. Iyong Responsibilidad.

Hanapin ang Iyong Community Network

Burnaby Family Life

(mga) Lokasyon::
Burnaby

Ang Burnaby Family Life ay isang organisasyon sa komunidad at ang pananaw nito ay ang magkaroon ng inklusibong na komunidad na nasa mabuting kalusugan kung saan maaring makapamuhay nang mainam ang mga indibidwal at mga pamilya.

Located on the unceded, traditional, and ancestral lands of the hən̓q̓əmin̓əm̓ [Halk-uh-MAY-e-lum] and sḵwx̱wú7mesh [Squa-HO-o-meesh] speaking people.