رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

شبکهٔ محلی خود را پیدا کنید

Community Justice Centre

مکان(ها):
کورتنی, کوماکس

«مرکز عدالت جامعه» (The Community Justice Centre) سازمانی برای کمک به عدالت ترمیمی (Restorative Justice) است که از سال ۱۹۹۸ تا کنون در منطقهٔ درهٔ کوماکس (Comox Valley) مشغول به فعالیت می‌باشد. ما از سال ۲۰۰۷ خدمات و آموزش‌های مبارزه با نژادپرستی را نیز ارائه می‌کنیم.

Located on the unceded, traditional territories of the K’ómoks First Nation and its four clans Sathloot, Sasitla, Eiksan, and Puntledge.