ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

Ankors East Kootenay

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਈਸਟ ਕੂਟਨੀਜ਼, ਕਰੇਨਬਰੁੱਕ

Ankors East Kootenay

ANKORS serves a large region encompassing the traditional territories of the Sinixt, Ktunaxa, Kinbasket, Secwepemc, and Syilx nations.