Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm Hệ Thống Cộng Đồng Của Quý Vị

Cranbrook and District Restorative Justice Society

(Các) Địa Điểm:
Cranbrook, East Kootenays

The Cranbrook and District Restorative Justice Society is a Restorative Justice provider who provides administrative support for the EK Humanity Network. CDRJS has been working in the East Kootenay region since 2007.

Located on the homelands of the Ktunaxa Nation and specifically the ‘aq’am traditional community. This area is also recognized as the home of the Métis Nation British Columbia, Rocky Mountain Métis Association.