Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm Hệ Thống Cộng Đồng Của Quý Vị

Ankors East Kootenay

(Các) Địa Điểm:
Cranbrook, East Kootenays

Ankors East Kootenay

ANKORS serves a large region encompassing the traditional territories of the Sinixt, Ktunaxa, Kinbasket, Secwepemc, and Syilx nations.