ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

Dawson Creek Literacy Society

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਡਾਅਸਨ ਕਰੀਕ, ਫੋਰਟ ਸੇਂਟ ਜੌਹਨ

Dawson Creek Literacy Society is an adult learning centre that offers immigrant support, settlement services, language instruction for all newcomers and a literacy program for all those interested in upgrading their academic skills.

Located on the traditional lands of the Treaty 8 People, ancestral home of the Sikanni, Slavey, Dane-zaa, Cree and Saulteau.