رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

شبکهٔ محلی خود را پیدا کنید

Deltassist Family and Community Services

مکان(ها):
دلتا

دلتاسیست (Deltassist) یک سازمان غیرانتفاعی با خدمات مختلف می‌باشد که از سال ۱۹۷۲ خدمات اجتماعی و مشاوره به اهالی شهر دلتا ارائه می‌کند.

Located on the traditional lands of the hən̓q̓əmin̓əm̓ speaking peoples.