ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

Kamloops Immigrant Services

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਕੈਮਲੂਪਸ

We are a settlement agency devoted to welcoming immigrants and refugees to Kamloops and the surrounding areas. We respond to emerging needs and collaborate to help communities and individuals become more welcoming to cultural diversity. We offer cultural diversity outreach and trainings.

Located on the traditional unceded territory of the Tk’emlups te Secwepemc people.