ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

Langley Community Services Society

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਲੈਂਗਲੀ

ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਮਿਉਨਟੀਆਂ ਬਣਨ।

Located on the traditional and unceded territories of the Kwantlen, Katzie, Matsqui, and Semiahmoo First Nations.