ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

Literacy Alberni Society

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਓਕਲੂਲੈਟ, ਅਲਬਰਨੀ ਕਲੇਓਕੂਟ ਰੀਜਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ, ਕੁਆਲੀਕਮ, ਟੋਫੀਨੋ, ਪਾਰਕਸਵਿਲੇ

Literacy Alberni’s mission has been to ensure we are leaders in providing Literacy, Education, Language, and Settlement Services to our community. We are committed to respecting, promoting, and advancing the values of equality, equity, diversity, and safety for all peoples. We provide educational programs and facilitate literacy acquisition in learners of all ages through a range of programs, services, and activities.

Located on the unceded territories of the Tseshaht and Hupacasath First Nations, in the City of Port Alberni, BC.