Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm Hệ Thống Cộng Đồng Của Quý Vị

North Coast Immigrant & Multicultural Services Society

(Các) Địa Điểm:
Prince Rupert

Chúng tôi đã và đang cung cấp các dịch vụ định cư cho người mới đến và quảng bá da đạng trong cộng đồng từ năm 2011.

Located on Ts'msyen territory.