ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

Settlement Services, Okanagan College Revelstoke

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਰੈਵਲਸਟੋਕ

Settlement Services, Okanagan College Revelstoke is a settlement organization operating in Revelstoke for over 10 years. We help newcomers integrate into society and help build strong communities.

Located on the unceded territory of the Syilx Okanagan people and the unceded territory of the Secwepemc.