رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

شبکهٔ محلی خود را پیدا کنید

Skeena Diversity Society

مکان(ها):
تِراس

«انجمن تکثر اِسکینا» (Skeena Diversity Society) یک سازمان غیرانتفاعی در شهر تِراس (Terrace) می‌باشد که در راستای ایجاد یک جامعه هرچه بردبارتر و فراگیرتر کار می‌کند. این سازمان بیش از ۲۰ سال است که در شهر تِراس مشغول به کار می‌باشد.

Located on the Ts'msyen Territory of the Kitsumkalum and Kitselas First Nation.