رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

شبکهٔ محلی خود را پیدا کنید

The Tamitik Status of Women Association

مکان(ها):
کیتیمَت

«انجمن منزلت زنان تامیتیک» (The Tamitik Status of Women Association) با ارائه پشتیبانی‌ مستمر، برنامه‌ها، آموزش و ایجاد فرصت‌، همزمان با اولویت‌دهی به برابری و ایمنی، متعهد به ترویج و تبلیغ یک جامعه سالم می‌باشد.

Located on the Haisla Nation traditional territory.