Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Liên Lạc Với Chúng Tôi

Kết nối với Thành Viên Resilience BC Anti-Racism Network trong cộng đồng quý vị.

Kết nối với Resilience BC Hub tại: resilience@vircs.bc.ca

Resilience BC Anti-Racism Network hoạt động trong nhiều cộng đồng trên khắp tỉnh bang. Chúng tôi thấy được một tương lai không có phân biệt chủng tộc và thù ghét. Resilience BC Anti-Racism Network đang đưa các cộng đồng lại với nhau để làm công việc khó nhọc và giúp cho viễn ảnh này thành hiện thực. Resilience BC Hub, do Victoria Immigrant and Refugee Centre Society quản trị, cung cấp các dịch vụ yểm trợ và phối hợp cho hệ thống này.

Chúng tôi nhìn nhận tác động của nạn phân biệt chủng tộc sâu rộng trong hệ thống và mức tác hại mỗi ngày của nạn này. Chúng ta giáo dục để hiểu nhau, lịch sử của chúng ta, và những phần đóng góp vào xã hội. Chúng tôi làm việc để phá vỡ các hệ thống đã ăn sâu thành kiến, kỳ thị, bất bình đẳng, và loại trừ.

Chúng tôi nhìn nhận là mỗi người trong cộng đồng chúng ta đều có một vai trò trong việc loại trừ nạn phân biệt chủng tộc và thù ghét; từ người trong vị thế có quyền hạn, cho đến người bàng quan chứng kiến một vụ thù ghét. Tất cả mọi người đều có trách nhiệm và tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm. Resilience BC Anti-Racism Network hoạt động cho quý vị. Quý vị không phải đơn thân tranh đấu chống nạn này.

Quản Lý Resilience BC Hub

Victoria Immigrant and Refugee Centre Society (VIRCS)

Victoria Immigrant and Refugee Centre Society (VIRCS) là một tổ chức bất vụ lợi do ba người trước đây là người tỵ nạn thành lập hồi Tháng Mười Một 1989. Trung tâm này giúp di dân, người tỵ nạn, tân công dân Canada, và những người trong các cộng đồng phân chia thành những nhóm chủng tộc định cư và hội nhập vào cuộc sống mới trong vùng Greater Victoria. Đọc thêm về VIRCS.

Các Thành Phần Hợp Tác:

Các Thành Phần Yểm Trợ: