رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

شبکهٔ محلی خود را پیدا کنید

این حق شما و مسئولیت شماست که در جامعه‌ای به دور از نژادپرستی و نفرت زندگی کنید. همین امروز با کلیک کردن بر روی موقعیت خود با عضو شبکهٔ ضد نژادپرستی رِزیلیِنس بی‌سی در منطقهٔ خود ارتباط برقرار

برای استفاده از نقشه، لطفاً گوشی تلفن همراه خود را بچرخانید. یا فهرست شبکه‌های محلی ما را ببینید.
To use the map, please enable Javascript. Or see our list of community networks.

اگر نتوانستید عضوی از شبکه را در محل زندگی خود بیابید، از طریق ایمیل ResilienceBC@vircs.bc.ca با مرکز رِزیلیِنس بی‌سی تماس برقرار کنید، و ما شما را با یکی از اعضای سازمان در منطقهٔ خودتان ارتباط خواهیم داد

می‌خواهیم از تلاش شورای فرهنگی بومیان کانادا برای تهیهٔ این نقشه قدردانی و از شما دعوت کنیم از وب‌سایت آن‌ها بازدید کرده و دربارهٔ زبان، هنر، و میراث بومیان کانادا بیشتر بدانید. هدف از تهیهٔ این نقشه نه نمایش مرزهای دقیق قلمروها، بلکه بازنمایی این واقعیت است که در طول تاریخ، بومیان در نواحی گوناگون استان زیسته‌اند.

نمی‌خواهید از نقشه استفاده کنید؟ لطفاً فهرست شبکه‌های محلی ما را ببینید.

در بی‌سی چه می‌گذرد

جوامع بی‌سی با پیوند با یکدیگر و متعهد به براندازی نژادپرستی و نفرت هستند. در اینجا اخباری دربارهٔ آن‌چه در نقاط گوناگون استان در جریان است می‌خوانید

Bias at the Beach: Addressing racism on the Sunshine Coast

Posted on March 18, 2021

On a wintry day at the beach, Kathryn sat by the picnic table, all bundled up and raring to talk about a challenging topic that confronts her town: racism.

Read Full Post

Active witnessing: Delta folks learn to stand up to racism

Posted on March 18, 2021

Huddled over the screen were Megan Simpson and her 9-year-old son. Together, they go over cue cards to choose the best response to a hate incident.

Read Full Post

BC gov’t unveils campaign to create awareness on racism

Posted on March 19, 2021

The Government of British Columbia on Friday (March 19) launched an anti-racism campaign focusing on promoting anti-racist literacy within the province.

Read Full Post