Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Các Phương Tiện Chống Phân Biệt Chủng Tộc

Chúng tôi nhìn thấy một tương lai không có phân biệt chủng tộc và thù ghét. Website của Resilience BC Anti-Racism Network cung cấp các phương tiện để giúp quý vị làm công việc khó khăn này và giúp cho viễn kiến này trở thành hiện thực.

Quan điểm, ý kiến, kết luận và/hoặc đề nghị nêu trong các tài liệu này là của (các) tác giả. Các tài liệu này không nhất thiết phản ảnh chính sách hoặc lập trường chính thức của Chính Quyền British Columbia hoặc mỗi thành viên trong hệ thống Resilience BC. Chính Quyền British Columbia không nhất thiết tán thành, và cũng không xác nhận giá trị của dữ kiện trong các tài liệu này.

Quý vị có quyền và trách nhiệm sống trong một xã hội không có nạn phân biệt chủng tộc và thù ghét. Hãy tìm hiểu thêm về cách giúp cho viễn kiến này trở thành hiện thực bằng cách tìm hiểu các chọn lựa e-learning này.

Indigenous and Canadian Histories 101: What You Didn’t Learn in High School

Đoạn video dài 45 phút này của Rainwatch Consulting trình bày một câu chuyện ngắn gọn nhưng toàn diện về các kinh nghiệm của Thổ Dân tại Canada, các chính sách đã tác động sâu rộng đến các cộng đồng của họ, và cơ cấu tự trị của họ. Khóa huấn luyện này gồm cả phần hướng dẫn về văn hóa và từ ngữ. Phí tổn là $55.

Tìm Hiểu Thêm

Knowing About the Land You Live On

Tập Hướng Dẫn của Giáo Viên 2019 của Native Land Digital có các bài tập cho giáo viên sử dụng với học trò trẻ em và người lớn — từ bản đồ các lãnh thổ của Thổ Dân cho đến học hỏi về lịch sử và văn hóa Thổ Dân, và dẹp bỏ chủ nghĩa thực dân.

Tìm Hiểu Thêm

Challenging Racist BC

Các nhà đồng phát hành là University of Victoria (UVic) và Canadian Centre for Policy Alternatives (CCPA) đã xuất bản một quyển sách 80 trang có minh họa, “Challenging Racist ‘British Columbia’: 150 Years and Counting.” (Đương Đầu với ‘British Columbia’ Phân Biệt Chủng Tộc’: 150 Năm và Còn Tiếp Diễn) (Sách này ghi chi tiết lịch sử phân biệt chủng tộc của tỉnh bang này và các chính sách kỳ thị đã ảnh hưởng đến các cộng đồng Thổ Dân, Người Da Đen và Á Châu như thế nào).

Tìm Hiểu Thêm

Warrior Life

Website cùa luật sư nổi tiếng người Mi’kmaq là Dr. Pam Palmater có đăng các bài viết và phát thanh của bà từ những cuộc phỏng vấn của bà với nhà lãnh đạo Thổ Dân và những nhà hiền triết để cho thấy rõ những vấn đề ảnh hưởng đến các cộng đồng. Website này cũng liệt kê nhiều nguồn tài nguyên trợ giúp và các đề nghị để đối phó với những trường hợp bất công với các dân tộc Thổ Dân.

Tìm Hiểu Thêm

Whose Land is it Anyway? A Manual for Decolonization

Cẩm nang này, được British Columbia Federation of Post-Secondary Educators (Liên Đoàn Các Nhà Giáo Dục Hậu Trung Học British Columbia) yểm trợ, xem xét các ảnh hưởng của chuyện thực dân hóa các dân tộc Thổ Dân những con đường để giải tán tình trạng thực dân và hòa giải. Kèm theo là tập hướng dẫn có minh họa để hiểu những cuộc phong tỏa và các quyền của Thổ Dân.

Tìm Hiểu Thêm

Bystander Intervention Trainings

Những buổi huấn luyện tương tác của tổ chức Hollaback! ở Hoa Kỳ hướng dẫn cách 5D’s mà người bàng quan có thể can thiệp: distract (đánh lạc hướng chú ý), delegate (ủy nhiệm), document (ghi lại), delay (trì hoãn), và direct (chỉ thị) để quý vị có thể chuẩn bị chu đáo và tự tin hơn vào lần tới khi quý vị chứng kiến một vụ xảy ra vì thù ghét hoặc sách nhiễu trên đường phố, tại nơi làm việc, hoặc trên mạng.

Tìm Hiểu Thêm

Implicit Bias and Active Bystander Resources

Kirwan Institute for the Study of Race and Ethnicity (Viện Nghiên Cứu Chủng Tộc và Sắc Tộc Kirwan), một viện nghiên cứu liên ngành tại Ohio State University, mở những buổi hội thảo và các bài học miễn phí trên mạng chú trọng vào chủng tộc và sắc tộc. Những buổi huấn luyện gồm vai trò người bàng quan chủ động, chăm sóc có hiểu biết về chấn thương, và là đồng minh với những người LGBTQ+.

Tìm Hiểu Thêm

Anti-Racism Education

CARED Collective (Calgary Anti-Racism Education) (Tổ Chức Giáo Dục Chống Phân Biệt Chủng Tộc Calgary) cung cấp một chỗ cho những người trợ giúp cho người tự học cách đương đầu với nạn phân biệt chủng tộc, gồm cả phát triển vốn ngữ vựng chống phân biệt chủng tộc, trở thành một người giúp chống phân biệt chủng tộc và áp dụng các hành động học hỏi để can thiệp thêm nữa. Chương trình này cũng có phần chú giải sâu rộng và nhiều nguồn tài nguyên trợ giúp.

Tìm Hiểu Thêm

Call It Out

Khóa học điện tử tương tác 30 phút này của Ontario Human Rights Commission (Hội Đồng Nhân Quyền Ontario) giúp quý vị học hỏi về lịch sử và tác động của nạn phân biệt chủng tộc tại Canada. Khóa này giúp quý vị phân tích các từ ngữ như “chủng tộc,” “phân biệt chủng tộc,” và “đặc quyền da trắng” và quý vị có thể ngăn ngừa và đối phó với nạn phân biệt chủng tộc và thù ghét như thế nào.

Tìm Hiểu Thêm

Faces of Racism

Nguồn tài nguyên tương tác này cho các cộng đồng Á Châu cung cấp những cách đối phó với với nạn phân biệt chủng tộc tinh vi, dù xảy ra ở chỗ công cộng, ở trường hoặc nơi làm việc. Được dịch ra sáu ngôn ngữ, website này có một Tập Thảo Luận để sử dụng và suy nghĩ, để họ có thể đối phó với những trường hợp xúc phạm lặt vặt và đương đầu với nạn phân biệt chủng tộc khi xảy ra.

Tìm Hiểu Thêm

Bakau Resources Toolkit

Do công ty tham vấn chống chủng tộc là Bakau Consulting soạn ra, tập dụng cụ này là để hướng dẫn sâu rộng hiểu rõ về tính cách đa dạng và bao gồm mọi tầng lớp và những điều cơ bản về chống đàn áp; phá vỡ thái độ thiên vị trong vô thức; từ bỏ thái độ chống Da Đen; và học cách dẹp bỏ nạn phân biệt chủng tộc bằng cách xem xét cỗi rễ của vấn đề chủng tộc của Canada.

Tìm Hiểu Thêm

Everyday Feminism Online School

Trường này đặt tại Hoa Kỳ và cung cấp những khóa huấn luyện và lớp học từ gia tăng ý thức về các vấn đề như tội lỗi của người da trắng và tính cách da trắng ngấm sâu trong người cho đến việc học cách gầy dựng một tổ chức chống phân biệt chủng tộc và đưa công việc chống phân biệt chủng tộc lên một cấp nữa.

Tìm Hiểu Thêm

Trainings for Gender-diverse Youth

Nhóm này đặt tại Toronto và cung cấp các buổi hội thảo để thành lập những chỗ học tập và xóa bỏ dấu vết cho thiếu niên người Da Đen, Thổ Dân, và các phụ nữ bị cho là thuộc các nhóm chủng tộc và thanh thiếu niên đa dạng về giới tính. Đường lối tương giao của họ là nhằm dẹp bỏ nạn đàn áp và phát huy tinh thần tự chăm sóc.

Tìm Hiểu Thêm

Dismantling Anti-Black Racism in Schooling and Education

Centre for Integrative Anti-Racism Studies (CIARS) (Trung Tâm Nghiên Cứu Chống Phân Biệt Chủng Tộc Tổng Hợp của Viện Đại Học Toronto) đã phát hành một tập tài nguyên mới gồm sách vở, hội thảo trên web, phim tài liệu, và các bộ dụng cụ về kinh nghiệm của các cộng đồng người Da Đen tại Canada và tác động của nạn phân việt chủng tộc chống người Da Đen.

Tìm Hiểu Thêm

Kết nối với các nỗ lực chống phân biệt chủng tộc và chống thù ghét và trên khắp thế giới

Act2EndRacism

Liên hiệp công dân toàn quốc và các nhóm cộng đồng tìm cách giải quyết làn sóng phân biệt chủng tộc và bạo động đang lên cao đối với người Á Châu vì COVID-19. Hệ thống này yểm trợ các cộng đồng và người dân trên khắp Canada bằng các tài liệu bênh vực và tài nguyên trên website của họ.

Tìm Hiểu Thêm

Canadian Anti-Hate Network

Canadian Anti-Hate Network (Hệ Thống Chống Thù Ghét Canada) muốn vạch mặt và dẹp bỏ những nhóm thù ghét tại Canada. Website của họ định nghĩa thế nào là một “nhóm thù ghét” và cách thức công chúng có thể theo dõi, kềm chế, hoặc ghi lại các hoạt động khơi động lòng mù quáng, phân biệt chủng tộc, và bạo động.

Tìm Hiểu Thêm

Canadian Race Relations Foundation

Canadian Race Relations Foundation (Tổ Chức Gây Quỹ Giao Tế Chủng Tộc Canada) cung cấp một chỗ chống phân biệt chủng tộc qua các đoạn video, hội thảo trên web, và khảo cứu. Vào năm 2019, họ đã thực hiện một cuộc nghiên cứu khai phá về các mối liên hệ chủng tộc tại Canada, để đo lường các thái độ và kinh nghiệm của những người bị và không bị cho là thuộc các nhóm chủng tộc.

Tìm Hiểu Thêm

Centre for Diversity and Innovation

Centre for Diversity and Innovation (Trung Tâm Vận Động cho Đa Dạng và Đổi Mới), nguồn cảm hứng của the North Shore Multicultural Society (Hội Đa Ngữ North Shore) và được North Shore Immigrant Inclusion Partnership (Tổ Chức Hợp Tác Bao Gồm Di Dân North Shore) yểm trợ, có các nguồn tài nguyên dành cho công việc dẹp bỏ nạn phân biệt chủng tộc, gồm cả chống phân biệt chủng tộc với người Da Đen và phân biệt chủng tộc liên quan đến COVID-19. Danh sách tài liệu của họ yểm trợ cho những người bị phân biệt chủng tộc, định nghĩa các từ ngữ liên quan đến việc chống phân biệt chủng tộc, và các sách lược then chốt để gầy dựng những chỗ bao gồm tất cả mọi người. Trung tâm này cũng mở các buổi hội thảo DEI.

Tìm Hiểu Thêm

Cold Tea Collective

Cold Tea Collective là một phương tiện và là cộng đồng cho, bởi, và về giới thanh và trung niên người Á Châu. Họ có nhiều tài nguyên — từ các câu chuyện để hiểu các ý niệm về chủng tộc và phân biệt chủng tộc, các phương tiện để phát huy khả năng thực tế hầu chống lại thành kiến về chủng tộc trên đường phố hoặc những cách làm việc bất công ở sở làm, cho đến các tài liệu để xem xét cỗi rễ của nạn phân biệt chủng tộc sâu rộng trong hệ thống và lịch sử của người Canada gốc Á Châu.

Tìm Hiểu Thêm

Elimin8Hate

Vancouver Asian Film Festival Society (Hội Đoàn Đại Hội Phim Ảnh Á Châu Vancouver)Project1907 (Dự Án 1907) cung cấp một chỗ trình báo ẩn danh cho người dân Canada gốc Á Châu nào đã trải qua những vụ thù ghét chống người Á Châu. Mục tiêu của họ là kết hợp dữ kiện và các nguồn tài nguyên và thúc đẩy tinh thần chịu trách nhiệm và thay đổi.

Tìm Hiểu Thêm

Hogan Alley Society

Tổ chức này cung cấp nhiều nguồn tài nguyên về phân biệt chủng tộc đối với người Da Đen riêng trong bối cảnh Canada. Website này cũng cung cấp một cách tham gia Metro Vancouver Regional District Black Experience Project (Dự Án Kinh Nghiệm Người Da Đen Địa Hạt Vùng Metro Vancouver) của họ, để nêu ra các kinh nghiệm, đóng góp, và khó khăn của những người gốc Phi Châu trong vùng Metro Vancouver.

Tìm Hiểu Thêm

I Dream Library

Website này cung cấp các phương tiện giáo dục để phát huy số người 2SLGBTQQIA+ IBPOC trong lớp học và thư viện. Họ có danh sách tài liệu đọc cho trẻ trước tuổi vào mẫu giáo và Lớp 8+, kể cả sách vở về khuynh hướng tình dục và định danh giới tính (SOGI), và các nguồn tài nguyên học tập khác cho nhà giáo dục và của bạn đồng cảnh hướng dẫn.

Tìm Hiểu Thêm

Project 1907

Một nhóm phụ nữ Á Châu hạ tầng, Project 1907 có nhiều nguồn tài nguyên về nạn phân biệt chủng tộc đối với người Á Châu và lịch sử, dẹp bỏ chủ nghĩa thực dân và kết đồng minh với Thổ Dân, đoàn kết liên chủng tộc và gầy dựng phong trào, các buổi hội thảo chống phân biệt chủng tộc, chăm sóc và các dịch vụ yểm trợ chữa trị. Cùng với Vancouver Asian Film Festival (Đại Hội Phim Ảnh Á Châu), Project 1907 đưa ra các phúc trình thường lệ về những vụ phân biệt chủng tộc trên khắp nước, để ý các khuynh hướng và kêu gọi cộng đồng hành động qua Racism Incident Reporting Centre (Trung Tâm Trình Báo Vụ Phân Biệt Chủng Tộc) của họ.

Tìm Hiểu Thêm

Racism: It Stops With Me

Chiến dịch chống phân biệt chủng tộc trong lãnh vực thể thao của Australian Human Rights Commission (Hội Đồng Nhân Quyền Úc) có các nguồn tài nguyên và video về cách mỗi người có thể hành động chống nạn phân biệt chủng tộc. Hãy xem đoạn chiếu thử cuốn phim The Australian Dream (Giấc Mơ Úc Châu).

Tìm Hiểu Thêm

Raising Race Conscious Children

Chỗ này là cho người lớn nói chuyện về chủng tộc với trẻ nhỏ. Các nguồn tài nguyên chống phân biệt chủng tộc gồm các buổi hội thảo, hội thảo trên web, phát thanh, sách lược, và các câu chuyện đăng trên blog của họ. Hãy xem danh sách “100 điều nhận thức về chủng tộc chúng ta có thể nói với con để nâng cao công lý chủng tộc.”

Tìm Hiểu Thêm

Anti-Racism Zine

Trục sức khỏe tâm thần này cho các cộng đồng Á Châu tại Canada yểm trợ những người đã trải qua những tội ác và vụ xảy ra vì thù ghét chống người Á Châu. Trục này có các dịch vụ sức khỏe tâm thần, các đường dây khủng hoảng, và các nguồn tài nguyên về sức khỏe tâm thần như tập “Gầy Dựng Tăng Trưởng và Đoàn Kết”, để giải thích nạn phân biệt chủng tộc và hướng dẫn về những bước áp dụng trong những lần đụng độ về chủng tộc

Tìm Hiểu Thêm

Làm thế nào tôi chống phân biệt chủng tộc? Phân biệt chủng tộc sâu rộng trong hệ thống là gì và ảnh hưởng đến tôi như thế nào? Trách nhiệm của tôi trong cương vị đồng minh là gì? Nếu quý vị tự hỏi mình các câu hỏi này thì các videos, podcasts, và sách này là dành cho quý vị. Hãy mời các bạn của quý vị, tổ chức một buổi họp mặt xem trên mạng hoặc bắt đầu thành lập một câu lạc bộ sách điện tử để tham gia vào việc thành lập một tương lai không còn phân biệt chủng tộc và thù ghét.

21 Things You May Not Know About the Indian Act: Helping Canadians Make Reconciliation with Indigenous Peoples a Reality

Tác giả: Bob Joseph

“Since its creation in 1876, the Indian Act has shaped, controlled, and constrained the lives and opportunities of Indigenous Peoples, and is at the root of many enduring stereotypes. Bob Joseph’s book comes at a key time in the reconciliation process, when awareness from both Indigenous and non-Indigenous communities is at a crescendo.” – Indigenous Relations Press, publisher

Đọc ở đây

The Reconciliation Manifesto: Recovering the Land, Rebuilding the Economy

Tác giả: Arthur Manuel và Grand Chief Ronald Derrickson

“This book challenge[s] virtually everything that non-Indigenous Canadians believe about their relationship with Indigenous Peoples and the steps that are needed to place this relationship on a healthy and honourable footing. Manuel and Derrickson offer an illuminating vision of what Canada and Canadians need for true reconciliation.” – Lorimer Publishing, publisher

Đọc ở đây

Unsettling the Settler Within: Indian Residential Schools, Truth Telling and Reconciliation in Canada

Tác giả: Paulette Regan

“In Unsettling the Settler Within, Paulette Regan, a former residential-schools-claims manager, argues that in order to truly participate in the transformative possibilities of reconciliation, non-Aboriginal Canadians must undergo their own process of decolonization. They must relinquish the persistent myth of themselves as peacemakers and acknowledge the destructive legacy of a society that has stubbornly ignored and devalued Indigenous experience.” – UBC Press, publisher

Đọc ở đây

Seven Fallen Feathers: Racism, Death, and Hard Truths in a Northern City

Tác giả: Tanya Talaga

“Using a sweeping narrative focusing on the lives of the students, award-winning investigative journalist Tanya Talaga delves into the history of this small northern city that has come to manifest Canada’s long struggle with human rights violations against Indigenous communities.” – House of Anansi, publisher

Đọc ở đây

Between the World and Me

Tác giả: Ta-Nehsi Coates

“Americans have built an empire on the idea of ‘race,’ a falsehood that damages us all but falls most heavily on the bodies of black women and men—bodies exploited through slavery and segregation, and, today, threatened, locked up, and murdered out of all proportion. What is it like to inhabit a black body and find a way to live within it? Between the World and Me is Ta-Nehisi Coates’s attempt to answer these questions.” – Penguin Random House, publisher

Đọc ở đây

The Skin We're In

Tác giả: Desmond Cole

“Puncturing the bubble of Canadian smugness and naive assumptions of a post-racial nation, Desmond Cole chronicles just one year—2017—in the struggle against racism in this country. It is a vital text for anti-racist and social justice movements in Canada.” – Penguin Random House Canada, publisher

Đọc ở đây

How to Be Antiracist

Tác giả: Ibram X. Kendi

In How to Be an Antiracist, Kendi takes readers through a widening circle of antiracist ideas—from the most basic concepts to visionary possibilities—that will help readers see all forms of racism clearly, understand their poisonous consequences, and work to oppose them in our systems and in ourselves.” – Penguin Random House, publisher

Đọc ở đây

Anti-Racist Reading List from Ibram X. Kendi

Published by the Chicago Public Library

How to Be an Antiracist author Ibram X. Kendi puts together a reading list of more than 60 books for people starting their anti-racist journey.

Đọc ở đây

My Grandmother's Hands: Racialized Trauma and the Pathway to Mending Our Hearts and Bodies

by Resmaa Menakem

“My Grandmother’s Hands is a call to action for all of us to recognize that racism is not about the head, but about the body, and introduces an alternative view of what we can do to grow beyond our entrenched racialized divide.” – Central Recovery Press, publisher

Đọc ở đây

So You Want to Talk About Race

Tác giả: Ijeoma Oluo

In So You Want to Talk About Race, Ijeoma Oluo guides readers of all races through subjects ranging from intersectionality and affirmative action to ‘model minorities’ in an attempt to make the seemingly impossible possible: honest conversations about race and racism, and how they infect almost every aspect of American life.” – Seal Press, publisher

Đọc ở đây

White Fragility: Why It's So Hard for White People to Talk About Racism

Tác giả: Robin DiAngelo

“In this in-depth exploration, DiAngelo examines how white fragility develops, how it protects racial inequality, and what we can do to engage more constructively.” – Beacon Press, publisher

Đọc ở đây

Uprooting Racism: How White People Can Work For Racial Justice (4th ed.)

Tác giả: Paul Kivel

“This 4th edition of Uprooting Racism provides practical tools and advice on how white people can work as allies for racial justice, engaging the reader through questions, exercises, and suggestions for action, and includes a wealth of information about specific cultural groups such as Muslims, people with mixed-heritage, Native Americans, Jews, recent immigrants, Asian Americans, and Latino/as.” – New Society Publishers, publisher

Đọc ở đây

Me and White Supremacy

Tác giả: Layla F. Saad

“This eye-opening book challenges you to do the essential work of unpacking your biases, and helps white people take action and dismantle the privilege within themselves so that you can stop (often unconsciously) inflicting damage on people of color, and in turn, help other white people do better, too.” – Sourcebooks, publisher

Đọc ở đây

Until We Are Free: Reflections on Black Lives Matter in Canada

Hiệu đính: Rodney Diverlus, Sandy Hudson, và Syrus Marcus Ware

“Until We Are Free contains some of the very best writing on the hottest issues facing the Black community in Canada. It describes the latest developments in Canadian Black activism, organizing efforts through the use of social media, Black-Indigenous alliances, and more.” – University of Regina Press, publisher

Đọc ở đây

The Vanishing Half

Tác giả: Brit Bennett

“A stunning new novel about twin sisters, inseparable as children, who ultimately choose to live in two very different worlds, one black and one white. The Vanishing Half considers the lasting influence of the past as it shapes a person’s decisions, desires, and expectations, and explores some of the multiple reasons and realms in which people sometimes feel pulled to live as something other than their origins.” – Riverhead Books, Penguin Random House, publisher

Đọc ở đây

The Ultimate List of Diverse Children’s Books

Tác giả: Here Wee Read

Founder of Here Wee Read and Diversity & Inclusion expert Charnaie Gordon offers a comprehensive, diverse list of books for infants, toddlers, preschoolers, and early elementary readers.

Đọc ở đây

Các Nguồn Tài Nguyên Đọc Sách Khác

BC Publisher’s Corner:

The Skin We're In

Video này thăm dò kinh nghiệm của người Da Đen tại Canada trong thế kỷ thứ 21 và giới thiệu Desmond Cole, tác giả quyển The Skin We’re In (Lớp Da Ngoài Của Chúng Ta).

Xem Ở Đây

How To Be Antiracist

Trong đây với cuộc thảo luận tại Viện Aspen, Ibram X. Kendi, tác giả quyển How To Be Antiracist (Làm Thế Nào để là Người Chống Phân Biệt Chủng Tộc), thăm dò các đặc điểm của một xã hội chống phân biệt chủng tộc.

Xem Ở Đây

So You Want To Talk About Race

Ileoma Olou thảo luận về quyển sách của bà, So You Want To Talk About Race (Vậy Thì Ta Muốn Nói Chuyện Về Chủng Tộc), tại Talks ở Google.

Xem Ở Đây

The phenomenon of White Fragility

Dr. Robin DiAngelo thuộc University of Washington đọc sách của bà khi bà giải thích hiện tượng người da trắng mong manh trên Seattle Channel

Xem Ở Đây

Me and White Supremacy

Tác giả Layla Saad thuật lại cuộc hành trình của bả trong quyển sách, Tôi và Vị Thế Độc Tôn của Người Da Trắng, đây là một quyển sách nói về cách làm người chống phân biệt chủng tộc và chuyện các cộng đồng có thể làm được hơn tình đồng minh bề ngoài như thế nào.

Xem Ở Đây

How Unintentional but Insidious Bias Can Be the Most Harmful

Derald Wing Sue thuộc Teachers College at Columbia University (Trường Giáo Viên tại Columbia University) nói về việc thái độ thiên vị chủng tộc tuy vô tình nhưng xảo quyệt và xúc phạm gây tai hại như thế nào.

Xem Ở Đây

The Australian Dream

Qua bối cảnh chuyến đi của Adam Goodes, nhân vật huyền thoại của Đội Bóng Bầu Dục Thổ Dân Úc, phim tài liệu này thăm dò vấn đề chủng tộc, danh tính, và là một phần của Úc Châu ngày nay.

Xem Ở Đây

Unmasking Racism – What Are We Going to Do About It?

Xem Buổi Họp Công Cộng Trên Mạng này của CBC về nạn phân biệt chủng tộc sâu rộng trong hệ thống và thăm dò các giải pháp để xây dựng các cộng đồng an toàn hơn, bao gồm nhiều tầng lớp hơn.

Xem Ở Đây

Anti-Racism Files

National Film Board of Canada (Ủy Ban Phim Ảnh Quốc Gia Canada) có nhiều cuốn phim về vấn đề đương đầu với nạn phân biệt chủng tộc trong nước.

Xem Ở Đây

Legos and the 4 I's of Oppression

4 I’s của đàn áp là gì? Học cách dẹp bỏ đàn áp qua đoạn video Lego này của Western Justice Center. Nếu quý vị muốn biết về việc chữa trị tình trạng đàn áp ăn sâu vào trong, sau đây là phần hướng dẫn.

Xem Ở Đây

All Our Relations: Finding the Path Forward

2018 Massey Lectures

In the 2018 CBC Massey Lecture series, titled All Our Relations: Finding the Path Forward, prize-winning journalist Tanya Talaga (author of Seven Fallen Feathers) explores the legacy of cultural genocide against Indigenous peoples.

Nghe Ở Đây

Seven Truths

Audible.ca

Audible.ca recently launched an audio series, Seven Truths, where Talaga shares her personal story of fighting for Indigenous rights, conversations on challenges First Nations communities face, and reflections of Elders on Canadian history.

Nghe Ở Đây

Code Switch

bởi National Public Radio

The series engages listeners in fearless, uncomfortable conversations about race where each member of the multi-racial and multi-generational team of journalists tackles the subject of race and racism with nuance and depth.

Nghe Ở Đây

MediaINDIGENA

This weekly current affairs podcast features varied topics that confront Indigenous communities — from the history of genocide in Canada, dismantling colonialism, to everyday challenges that communities face.

Nghe Ở Đây

Missing and Murdered

bởi CBC News

This eight-part podcast series investigates the cold cases of missing and murdered Indigenous women and highlights the need to implement the Calls to Action in the “Final Report of the National Inquiry on Missing and Murdered Indigenous Women and Girls” (MMIWG).

Nghe Ở Đây

Residential Schools

bởi Historica Canada

This three-part podcast looks into the history and legacy of residential schools and its impact on First Nations, Métis, and Inuit survivors and their communities.

Nghe Ở Đây

The Secret Life of Canada

Bởi CBC Podcast

This podcast series spanning 10 years features stories about Canada that’s not otherwise covered in history books.

Nghe Ở Đây

Quý vị có quyền và trách nhiệm sống trong một xã hội không có nạn phân biệt chủng tộc và thù ghét. Hãy tìm hiểu thêm từ các nhà khảo cứu và chuyên gia về cách chúng ta có thể làm việc với nhau như thế nào để giúp cho viễn kiến này trở thành hiện thực.

Race Relations in Canada 2019 Survey

bởi Environics Institute for Survey Research (Viện Khảo Cứu Thăm Dò Ý Kiến Environics) và Canadian Race Relations Foundation (Tổ Chức Gây Quỹ Giao Tế Chủng Tộc Canada)

Đọc Nguồn Tài Nguyên Ở Đây

How Do We Solve Structural Racism?

Tài liệu có thể đọc của Viện Yellowhead cho thấy là trong 30 năm qua, nhiều cuộc điều tra và ủy hội đã nhận định hơn 1,000 đề nghị để đối phó với nạn phân biệt chủng tộc ăn sâu trong cơ cấu mà các dân tộc Thổ Dân tại Canada gặp phải. Các giải pháp này được xếp vào năm chủ đề rõ rệt

Đọc Nguồn Tài Nguyên Ở Đây

Indigenous Ally Toolkit

Montreal Indigenous Community NETWORK (HỆ THỐNG Cộng Đồng Thổ Dân Montreal), qua Leilani Shaw, cung cấp một tập tài liệu gồm ba bước dễ đọc để làm một đồng minh hiệu quả hơn cho các dân tộc Thổ Dân. Tài liệu này hướng dẫn quý vị qua cuộc hành trình tìm hiểu, tự suy ngẫm, và hành động.

Đọc Nguồn Tài Nguyên Ở Đây

Decolonize First, a Liberating Guide & Workbook

Tập sách 16 trang này của Ta7talíya Michelle Nahanee yểm trợ cuộc hành trình của quý vị nhằm dẹp bỏ đường lối thực dân bằng cách cung cấp các phương tiện chống đàn áp để phân tích và thay đổi các ảnh hưởng thực dân.

Đọc Nguồn Tài Nguyên Ở Đây

Truth and Reconciliation Commission of Canada: Calls to Action

Sau tiến trình sáu năm đưa ra phúc trình ghi lại sự thật của những người học nội trú còn sống sót, các gia đình, và cộng đồng bị ảnh hưởng vì Hệ Thống Trường Nội Trú Thổ Dân, Truth and Reconciliation Commission of Canada (Hội Đồng Sự Thật và Hòa Giải Canada) vào năm 2015 đã đưa ra 94 Lời kêu Gọi Hành Động. Di sản của những trường nội trú đã bị phơi bày trong môi trường phân biệt chủng tội sâu rộng trong hệ thống mà các dân tộc Thổ Dân phải hứng chịu cho đến ngày nay.

Đọc Nguồn Tài Nguyên Ở Đây

Reclaiming Power and Place: The Final Report

National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls (MMIWG) (Cuộc Điều Tra Toàn Quốc về Các Trường Hợp Phụ Nữ và Thiếu Nữ Thổ Dân Bị Mất Tích và Sát Hại) trong năm 2019 đã đưa ra một phúc trình sơ lược 231 bước mà chính quyền và cá nhân cần áp dụng để chấm dứt nạn bạo hành đối với phụ nữ, thiếu nữ Thổ Dân và những người 2SLGBTQQIA; bắt các thủ phạm có hành động bất tuân pháp luật phải chịu trách nhiệm; và giải quyết các nguyên nhân cỗi rễ của nạn diệt chủng vẫn kéo dài liên tục này.

Đọc Nguồn Tài Nguyên Ở Đây

What We Heard About Poverty in B.C.

Phúc trình này của chính quyền trình bày kinh nghiệm của những người sống trong cảnh nghèo khó tại BC, sau một tiến trình tham vấn toàn diện vào năm 2017. Kết quả là đã soạn một sách lược đầu tiên của BC nhằm giảm thiểu nạn nghèo khó, và tìm cách giải quyết các chướng ngại ngấm sâu trong hệ thống về việc có được gia cư với giá phải chăng, công lý, chăm sóc sức khỏe thích hợp, và tìm việc làm. Phúc trình này nêu ra tác động tàn phá của nạn phân biệt chủng tộc đối với Thổ Dân, Người Da Đen và Da Màu (IBPOC), khiến họ phải chịu gánh nặng nhất khi tiếp nhận các dịch vụ.

Đọc Nguồn Tài Nguyên Ở Đây

A Human Rights Commission for the 21st Century – British Columbians talk about Human Rights

Vào năm 2017, Tỉnh Bang British Columbia đã mở những cuộc tham vấn công cộng về tình trạng nhân quyền tại British Columbia. Phúc trình này, dựa vào kết quả của những kỳ tham vấn này, đưa ra các đề nghị cho mô hình, phạm vi và các ưu tiên của Hội Đồng Nhân Quyền mới của tỉnh bang.

Đọc Nguồn Tài Nguyên Ở Đây

Disaggregated demographic data collection in British Columbia: The grandmother perspective

Office of the Human Rights Commissioner (BCOHRC) (Văn Phòng Ủy Viên Nhân Quyền của BC) vào Tháng Chín 2020 đã phát hành một phúc trình 104 trang để đưa ra một khuôn khổ thu thập dữ kiện của từng phần riêng rẽ đặt trên căn bản “quan điểm của bà nội/ngoại.” Phúc trình này đưa ra các đề nghị cho tỉnh bang phát triển một đề xướng chính sách để thu thập dữ kiện dựa trên chủng tộc, của Thổ Dân và các dữ kiện của từng phần riêng rẽ khác để giải quyết nạn phân biệt chủng tộc ngấm sâu vào hệ thống.

Đọc Nguồn Tài Nguyên Ở Đây

In Plain Sight: Addressing Indigenous-specific Racism and Discrimination in BC Health Care

Phúc trình này của cựu Thẩm Phán Dr. Mary Ellen Turpel-Lafond được dựa trên các cuộc tham vấn với gần 9,000 người, kể cả bệnh nhân Thổ Dân, người trong gia đình, các chứng nhân thuộc thành phần thứ ba và nhân viên chăm sóc sức khỏe, cũng như kết quả phân tích dữ kiện sức khỏe chưa từng có trước đây. Kết quả duyệt xét này thấy có bằng chứng rõ ràng của nạn phân biệt chủng tộc về xã giao và sâu xa trong hệ thống tác hại không những đến kinh nghiệm bệnh nhân và gia đình mà còn đến kết quả sức khỏe dài hạn cho các dân tộc Thổ Dân. Phúc trình này đưa ra 24 đề nghị để giải quyết vấn đề sâu xa trong hệ thống này, tận cỗi rễ của chủ nghĩa thực dân.

Đọc Nguồn Tài Nguyên Ở Đây