رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

یافتن یک فرد کارشناس

ساختن آینده‌ای عاری از نژادپرستی و نفرت کاری دشوار است. به این فهرست از نام‌های افراد کارشناس در زمینهٔ فعالیت‌های مدافع پذیرش، گوناگونی، و برابری که می‌توانند در طی این مسیر به شما کمک کنند نگاهی بیندازید.

خدمات این کارشناسان از سوی دولت بریتیش کلمبیا یا اعضای شبکهٔ رِزیلیِنس بی‌سی مورد بررسی یا تأیید قرار نگرفته است. دولت بریتیش کلمبیا اطلاعاتی که این منابع ارائه می‌کنند را تصدیق یا اعتبار آن‌ها را تأیید نمی‌کند. هر کارشناس منابع و خدمات گوناگونی ارائه می‌دهد. توصیه می‌کنیم در مورد هر گزینه تحقیق کنید تا مطمئن شوید نیازهای ویژهٔ شما را برآورده می‌کند.

فیلتر بر اساس موقعیت جغرافیایی

فیلتر بر اساس خدمات

فیلتر بر اساس زمینهٔ تخصص

Access to Media Education Society

جزیرهٔ گالیانو, ونکوور
بیشتر بدانید

Arrow To The Moon

ویکتوریا
بیشتر بدانید

Centre for Collaboration, Motivation, and Innovation Society (CCMI)

ایالت واشنگتن, بریتیش کلمبیا
بیشتر بدانید

Elevate Inclusion Strategies

ونکوور
بیشتر بدانید

Equitas – the International Centre for Human Rights Education

ونکوور
بیشتر بدانید

Hua Foundation

ونکوور
بیشتر بدانید

I Dream Library Ltd.

ونکوور
بیشتر بدانید

Indigenous Perspectives Society

لنگفورد
بیشتر بدانید

Jennifer Reddy

ونکوور
بیشتر بدانید

Kulea Culture Society

ویکتوریا
بیشتر بدانید

Lead to Change

ویکتوریا
بیشتر بدانید

Magassa- Intercultural Capacity Building Inc.

ونکوور, ویکتوریا
بیشتر بدانید

MOSAIC

ابوتسفورد, بِرنابی, پورت کوکیتلام, پورت مودی, پیت مِدوز, چیلیواک, دلتا, ریچموند, سوری, کوکیتلام, لنگلی, مِیپِل ‌ریج, میشِن, نورت ونکوور, هوپ, وایت راک, وست ونکوور, ونکوور
بیشتر بدانید

One Love Consulting

ویکتوریا
بیشتر بدانید

Rain Daniels and Chelsey Branch

ابوتسفورد, بِرنابی, پورت کوکیتلام, پورت مودی, پیت مِدوز, چیلیواک, دلتا, ریچموند, سوری, کوکیتلام, لنگلی, مِیپِل ‌ریج, میشِن, نورت ونکوور, وایت راک, وست ونکوور, ونکوور
بیشتر بدانید

Vancouver Asian Film Festival

ونکوور
بیشتر بدانید

Vancouver Island Human Rights Coalition (VIHRC)

ویکتوریا
بیشتر بدانید

Veza Global

لنگلی, ونکوور
بیشتر بدانید
برای دریافت اطلاعات دربارهٔ چگونگی عرضهٔ خدمات خود در این وب‌سایت، به این آدرس ایمیل بزنید: href="mailto:resiliencebc@vircs.bc.ca ">resiliencebc@vircs.bc.ca