رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

یافتن یک فرد کارشناس

Access to Media Education Society

مکان(ها):
جزیرهٔ گالیانو, ونکوور

ما از رسانه‌های دیجیتال، همکاری‌های هنری و تسهیلات خلاقانه استفاده می‌کنیم تا جوانانی که از جهات مختلف به حاشیه رانده شده‌اند را به داستان‌گویی‌های دگرگون‌کنندهٔ جتماعی وارد کنیم. برنامه‌های AMES ریشه در ارزش‌هایی مانند در دسترس بودن، تکثر و فراگیری دارند. این برنامه‌ها الگوهای پویایی را برای تولید و انتشار محصولات فرهنگی جامعه‌محور ارائه کنند که به مهارت‌های فنی و هنری بسیار قدرتمند و مستحکم، ایجاد و به‌ اشتراک گذاری کارهای مشارکتی می‌انجامد که چشم‌انداز و دیدگاه‌های جوانان به حاشیه رانده شده را بهبود می‌بخشند، در مورد مسائل جاری آگاهی رسانی می‌کند، و نقش اساسی هنر در پرورش دیدگاه های ذهنی برای تغییر را روشن می‌کند.

خدمات موجود

  • تهیهٔ برنامه‌های آموزش و آغاز گفتگو برای مقابله با ستم و مبتنی بر هنر
  • مشارکت اجتماعی
  • مشاوره در زمینه عدالت و شمول
  • سازمان‌دهی بحث‌های گروهی
  • آموزش و کارگاه‌ها

حوزه‌های تخصص

  • دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های مبارزه با نژادپرستی
  • مشارکت میان‌فرهنگی
  • اقدامات استعمارزدائی
  • آموزش مربیان
  • پیشرفت جوانان (جوانان به حاشیه رانده شده)