رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

یافتن یک فرد کارشناس

Centre for Collaboration, Motivation, and Innovation Society (CCMI)

مکان(ها):
ایالت واشنگتن, بریتیش کلمبیا

ما به توسعهٔ مهارت‌های گروه‌هایی که می‌خواهند صبورتر و مشتری‌محورتر باشند، کمک می‌کنیم. این به معنی یاری رساندن به «کمک‌کننده» است تا با یادگیری مهارت‌های کار گروهی، به همراه بهتری تبدیل شود

خدمات موجود

 • مشارکت اجتماعی
 • سازمان‌دهی بحث‌های گروهی
 • ارائه مطالب از طریق وبینارها
 • آموزش و کارگاه‌ها

حوزه‌های تخصص

 • برنامه‌ریزی عملی مختصر
 • مداخله‌های مختصر
 • ارتباطات
 • آگاهی بهداشتی
 • تصمیم‌گیری آگاهانه
 • مصاحبهٔ انگیزشی
 • تغییرات سازمانی
 • مراقبت‌های بهداشتی با محوریت شخص و خانواده
 • بهبود کیفیت