Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Bigyang Katapusan ang Rasismo at Pagkamuhi: Iyong Karapatan. Iyong Responsibilidad.

Humanap ng isang Eksperto

Equitas – the International Centre for Human Rights Education

(mga) Lokasyon::
Vancouver

Kami ay nagbibigay ng pagsasanay at tools upang suportahan ang mga guro, bata, kabataang manggagawa at mga organisasyon nang sila’y makapagtatag ng mas mainam at inklusibong lugar na malaya sa rasismo at pagkamuhi. Trabaho rin naming suportahan ang mga bata at kabataan nang sila’y makagawa ng mga pagbabago sa kanilang mga komunidad sa pamamagitan ng pagbigay sa kanila ng tools upang malaman nila ang mga isyu na nagdudulot ng rasismo at pagkamuhi, nang sila’y maging mga aktibong pinuno sa pagbabago. At sa kahulihan, bilang community conveners, naglalaan kami ng lugar para sa mga makabagong diskusyon ng mga eksperto mula sa loob at labas ng bansa at ng mas malawak na komunidad upang malaman nila kung paano tayo makapaglilikha ng mga konektado at matatag na komunidad.

Mga Inaalok na Serbisyo

 • Community Engagement/Paglahok ng Komunidad
 • Equity and Inclusion Consulting
 • Pagtatanghal ng mga Pagtatalakay ng Grupo
 • Mga Lektura gamit ang Webinars
 • Analisis ng Patakaran
 • Training and Workshop

Mga Inaalok na Kadalubhasaan

 • Mga workshop/training laban sa rasismo
 • Mga Programa Laban sa Karahasan / para sa Paghadlang sa Karahasan
 • Disenyo ng Programa para sa Engagement/Paglahok ng mga Bata at Kabataan
 • Cross-cultural Engagement
 • Mga Karapatang Pantao at mga Karapatan ng mga Bata
 • Mga Inclusion at Diversity Workshop
 • Youth Development / Pagsulong ng Kabataan (Marginalized na Kabataan)