رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

یافتن یک فرد کارشناس

I Dream Library Ltd.

مکان(ها):
ونکوور

کتابخانهٔ «من رویاپردازی می‌کنم» (I Dream Library)، یک منبع آنلاین برای آن دسته از معلمان، کارکنان بخش سلامت، دانش‌آموزان، سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی می‌باشد که می‌خواهند منابع و موضوعات با محور دگرباشان جنسی (افراد بومی یا غیربومی با گرایش‌های جنسی گوناگون، ترنس) سیاه‌پوست، یومی و افراد رنگین پوست (QITBIPoC) را در برنامه‌های درسی خود وارد کنند. ما منابع درسی اختصاصی همسان با برنامهٔ آموزشی استان بریتیش کلمبیا تهیه کرده‌ایم که در بر گیرندهٔ اولویت‌های استانی می‌باشد و به مدارس دولتی و خصوصی، که مشتاق ایجاد چارچوبی برای ابزار ارزیابی ادبی هستند، کمک می‌کند. زمینه کاری ما فعالیت به‌عنوان مشاور برای ناشران، فروشندگان کتاب، معلمان کتابدار و قصه‌گویان می‌باشد. این امر باعث گستردگی حیطه کاری ما و تاثیرگذاری سازمانیافته‌ی ما می‌شود چرا که تمامی این اعضای جامعه با ایجاد تغییرات عادلانه در تحصیل هم عقیده‌اند.

خدمات موجود

 • منابع آموزشی مدارس/مکاتب و روندها و سیاست‌های ارزیابی عادلانه - به ویژه در زمینهٔ حضور مردم سیاه‌پوست، بومی، رنگین‌پوست، افراد ترنس، و افراد با گرایش‌های جنسی گوناگون (چندوجهی، در دسترس، قابل تطبیق)
 • مشاوره در زمینه عدالت و شمول
 • ارائه مطالب از طریق وبینارها
 • تحلیل سیاستگذاری‌ها
 • ارزیابی برنامه
 • پژوهش
 • آموزش و کارگاه‌ها

حوزه‌های تخصص

 • ارزیابی عادلانهٔ تحصیلی در مدارس/مکاتب برای مردم سیاه‌پوست، بومی، رنگین‌پوست، افراد ترنس، و افراد با گرایش‌های جنسی گوناگون
 • دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های مبارزه با نژادپرستی
 • مشارکت میان‌فرهنگی
 • آموزش‌های شایستگی و حساسیت فرهنگی
 • اقدامات استعمارزدائی
 • ارزیابی تکثر
 • کارگاه‌های مشارکت و تکثر
 • تغییرات سازمانی
 • آموزش مربیان