Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Bigyang Katapusan ang Rasismo at Pagkamuhi: Iyong Karapatan. Iyong Responsibilidad.

Humanap ng isang Eksperto

I Dream Library Ltd.

(mga) Lokasyon::
Vancouver

Ang I Dream Library ay isang online resource para sa mga guro, caregivers, mga estudyante, mga pampamahalaan at non-profit na organisasyon na nais magsama ng Two-Spirit/Indigiqueer Queer, Trans, Black, Indigenous, People of Colour (QTBIPoC)-centered na literatura sa kanilang curriculum resources. Kami ay nagdidebelop ng mga iniaangkop na teaching resources na tumutugma sa provincial curriculum, support district leads, at mga pampubliko at pribadong paaralang interesadong makaalam kung paano nila gagamitin at pipiliin ang literary assessment tools. Kami ay nagsisilbi bilang consultants para sa mga publisher, booksellers, teacher librarians, at storytellers. Ginagawa nitong malawak ang aming scope at ginagawa nitong sistemiko ang aming epekto dahil ang lahat ng mga miyembro ng komunidad na ito ay konektado sa pagkakaroon ng mga pagbabago sa edukasyon na pantay-pantay para sa lahat.

Mga Inaalok na Serbisyo

 • Equitable K-12 Education Resources at mga Patakaran at Gawi sa Assessment --lalo na ang 2sqtbipoc Representation (Intersectional / Accessible / Adaptable)
 • Equity and Inclusion Consulting
 • Mga Lektura gamit ang Webinars
 • Analisis ng Patakaran
 • Pagtatasa ng Programa
 • Research/Pagsaliksik
 • Training and Workshop

Mga Inaalok na Kadalubhasaan

 • 2sqtbipoc Equity at sa K-12 Educational Assessment
 • Mga workshop/training laban sa rasismo
 • Cross-cultural Engagement
 • Mga Cultural Sensitivity/competency training
 • Mga Praktis na Decolonizing
 • Diversity Auditing
 • Mga Inclusion at Diversity Workshop
 • Pagbabago sa Organisasyon
 • Training ng mga Trainer