رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

یافتن یک فرد کارشناس

Kulea Culture Society

مکان(ها):
ویکتوریا

ما در زمینهٔ «مدیریت گوناگونی در سازماندهی» به شما مشاوره می‌دهیم. ما در زمینه شایستگی‌های فرهنگی کارگاه برگزار می کنیم. همچنین ما سمینارهایی برای توضیح مصداق‌های نژادپرستی، مقابله با نژادپرستی و تعصب ناخودآگاه برگزار می‌کنیم.

خدمات موجود

  • مشاوره در زمینه عدالت و شمول
  • سازمان‌دهی بحث‌های گروهی
  • مشاوره در زمینه منابع انسانی
  • ارائه مطالب از طریق وبینارها
  • تحلیل سیاستگذاری‌ها
  • آموزش و کارگاه‌ها

حوزه‌های تخصص

  • مشارکت میان‌فرهنگی
  • آموزش‌های شایستگی و حساسیت فرهنگی
  • ارزیابی تکثر
  • کارگاه‌های مشارکت و تکثر