رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

یافتن یک فرد کارشناس

Magassa- Intercultural Capacity Building Inc.

مکان(ها):
ونکوور, ویکتوریا

«شرکت ظرفیت‌سازی میان‌فرهنگی ماگاسا» خدمات متنوعی شامل: تهیهٔ برنامه‌های درسی، آموزش، کمک به گروه‌ها و خدمات مشاوره مربوط به بهبود تمام جنبه‌های تحول اجتماعی در راستای مبارزه با ظلم و نژادپرستی، EDI ‌‌ (برابری، گوناگونی، و دربرگیرندگی)، ظرفیت‌سازی میان‌فرهنگی و حل تنش‌های بین فرهنگی را ارائه می‌دهد. ما دوره‌های عملی مبتنی بر مهارت و آموزش‌هایی را به شکل کلاس‌های حضوری، کلاس‌های آنلاین مجازی، و مواد آموزشی آنلاین برگزار می‌کنیم، همایشهای عمومی را سازماندهی می‌کنیم، برنامه‌ها را ارزیابی می‌کنیم و نیز به تهیه گزارش‌ها و ارائهٔ پیشنهاد می‌پردازیم.

خدمات موجود

 • مشارکت اجتماعی
 • مشاوره در زمینه عدالت و شمول
 • سازمان‌دهی بحث‌های گروهی
 • مشاوره در زمینه منابع انسانی
 • ارائه مطالب از طریق وبینارها
 • ارزیابی برنامه
 • پژوهش
 • آموزش و کارگاه‌ها

حوزه‌های تخصص

 • دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های مبارزه با نژادپرستی
 • برنامه‌های جلوگیری و مبارزه با خشونت
 • آموزش تماشاچیان و تنش‌زدایی
 • کارگاه‌های حل اختلاف
 • مشارکت میان‌فرهنگی
 • آموزش‌های شایستگی و حساسیت فرهنگی
 • ارزیابی تکثر
 • کارگاه‌های مشارکت و تکثر
 • تغییرات سازمانی
 • آموزش مربیان
 • پیشرفت جوانان