Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm một Chuyên Gia

MOSAIC

(Các) Địa Điểm:
Abbotsford, Burnaby, Chilliwack, Coquitlam, Delta, Hope, Langley, Maple Ridge, Mission, North Vancouver, Pitt Meadows, Port Coquitlam, Port Moody, Richmond, Surrey, Vancouver, West Vancouver, White Rock

MOSAIC phục vụ các cộng đồng di dân, người tỵ nạn, người di cư và cộng đồng chính ở vùng Greater Vancouver và Fraser Valley qua nhiều chương trình định cư, huấn luyện ngôn ngữ, và việc làm khác nhau cũng như các dịch vụ phiên dịch và thông dịch. MOSAIC cung cấp nhiều chương trình chuyên biệt chú trọng vào gia đình, thanh thiếu niên, người cao niên, LGBTQ2+ người mới đến, và các dịch vụ yểm trợ nạn nhân.

Các Dịch Vụ Cung Cấp

 • Cộng Đồng Tham Gia
 • Cố Vấn
 • Tham Vấn về Công Bằng và Bao Gồm Mọi Tầng Lớp
 • Bênh Vực Pháp Lý
 • Huấn Luyện và Hội Thảo
 • Phiên Dịch và Thông Dịch
 • Yểm Trợ Nạn Nhân

Các Lãnh Vực Chuyên Môn

 • Các Chương Trình Chống Bạo Hành/Ngăn Ngừa Bạo Hành
 • Tham Gia Liên Văn Hóa
 • Huấn Luyện về Tế Nhị Văn Hóa/Khả Năng Thông Thạo
 • Các Buổi Hội Thảo về Bao Gồm Mọi Tầng Lớp và Tính Cách Đa Dạng
 • Huấn Luyện Các Huấn Luyện Viên
 • Cố Vấn Hiểu Rõ về Chấn Thương
 • Phát Triển Thanh Thiếu Niên