Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Bigyang Katapusan ang Rasismo at Pagkamuhi: Iyong Karapatan. Iyong Responsibilidad.

Humanap ng isang Eksperto

One Love Consulting

(mga) Lokasyon::
Victoria

Ang MOSAIC ay nagsisilbi sa mga immigrant, refugee, migrant at mainstream communities sa Greater Vancouver at sa Fraser Valley sa pamamagitan ng iba’t ibang settlement, language training, at employment programs at translation at interpretation services / mga serbisyo para sa pagsasalin sa ibang wika. Ang MOSAIC ay may iba’t-ibang mga specialized na programang nagbibigay-diin sa mga serbisyo sa pamilya, kabataan, seniors, LGBTQ2+ newcomers, at suporta sa biktima.

Mga Inaalok na Serbisyo

 • Community Engagement/Paglahok ng Komunidad
 • Equity and Inclusion Consulting
 • Pagtatanghal ng mga Pagtatalakay ng Grupo
 • Mga Lektura gamit ang Webinars
 • Motivational Speeches, Panel Moderation Limited Clinical Supervision & brief mental wellness crisis counselling para sa ilang takdang events
 • Analisis ng Patakaran
 • Training and Workshop
 • Victim support services (only for extreme community acute emergency situations for victims of racialized trauma and violence and then would need to refer for direct care)

Mga Inaalok na Kadalubhasaan

 • Mga workshop/training laban sa rasismo
 • Mga Programa Laban sa Karahasan / para sa Paghadlang sa Karahasan
 • Cross-cultural Engagement
 • Mga Cultural Sensitivity/competency training
 • Mga Inclusion at Diversity Workshop
 • Self-care para sa mga racialized na tao Anti-violence laban sa mga racialized at minoritized na indibidwal
 • Training ng mga Trainer
 • Counselling para sa Trauma
 • Youth Development / Pagsulong ng Kabataan (Marginalized na Kabataan)