رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

یافتن یک فرد کارشناس

Vancouver Asian Film Festival

مکان(ها):
ونکوور

ما فیلم، تلویزیون، و منابع رسانه‌ای که به موضوع نژادپرستی علیه آسیایی‌ها می‌پردازند را ارائه می‌کنیم.

خدمات موجود

  • مشارکت اجتماعی
  • سازمان‌دهی بحث‌های گروهی
  • آموزش فیلم و رسانه
  • آموزش و کارگاه‌ها

حوزه‌های تخصص

  • دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های مبارزه با نژادپرستی
  • مشارکت میان‌فرهنگی
  • آموزش مربیان