Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm một Chuyên Gia

Vancouver Island Human Rights Coalition (VIHRC)

(Các) Địa Điểm:
Victoria

Thành lập vào năm 1983, Vancouver Island Human Rights Coalition (VIHRC) (Liên Hiệp Nhân Quyền Đảo Vancouver) là một tổ chức công lý xã hội bất vụ lợi làm việc trực tiếp với thân chủ để giải quyết các vấn đề nhân quyền. Chúng tôi làm việc này qua các cơ chế khác nhau gồm cả, nhưng không phải chỉ giới hạn vào, soạn thư cho hãng sở hoặc chủ nhà liên quan đến những vụ vi phạm nhân quyền, giúp những người soạn thư khiếu nại lên BC Human Rights Tribunal (Tòa Nhân Quyền BC), và trực tiếp hòa giải các vấn đề nhân quyền phát xuất giữa những bên không ngang hàng về quyền hạn. Chúng tôi yểm trợ cho những người đã trải qua kinh nghiệm bị kỳ thị và giao quyền cho họ bênh vực nhân quyền của họ.

Các Dịch Vụ Cung Cấp

  • Bài Giảng Qua Hội Thảo Trên Web
  • Thông Tin và Yểm Trợ Pháp Lý Về Luật Nhân Quyền
  • Huấn Luyện và Hội Thảo

Các Lãnh Vực Chuyên Môn

  • Các Buổi Hội Thảo/huấn luyện Chống Phân Biệt Chủng Tộc
  • Các Đạo Luật Nhân Quyền của Liên Bang và BC
  • Các Buổi Hội Thảo về Bao Gồm Mọi Tầng Lớp và Tính Cách Đa Dạng