رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

نژادپرستی و نفرت در اخبار

شبکهٔ ضد نژادپرستی رِزیلیِنس بی‌سی برای ساختن آینده‌ای عاری از نژادپرستی و نفرت جوامع گوناگون را با هم متحد می‌کند. مجلهٔ اینجا (Here Magazine) سعی در انتشار اخباری دارد که در درک میزان شیوع و تأثیرهرروزهٔ نژادپرستی و نفرت در بی‌سی، کانادا، و دیگر نقاط جهان به ما کمک می‌کند.