رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

جرایم نفرت محور (Hate Crime) در بی‌سی

هر فرد در بریتیش کلمبیا حق دارد احساس امنیت کند و حضوری فعال در جامعه داشته باشد. نژادپرستی و نفرت، با ایجاد ترس و محرومیت، این امر را ناممکن می‌سازند.
ما باید در کنار یکدیگر، با درک نفرت، چگونگی گزارش کردن آن، و راه مداخله به هنگام مشاهدهٔ آن برای پایان دادن به نژادپرستی و نفرت در جوامع خود تلاش کنیم.

در میان تمام اشکال جرم، جرایم ناشی از نفرت احتمالاً در دسته‌ای از تخلفات جای می‌گیرند که کمتر از همه‌ گزارش می‌شوند.

تنفر در بی.سی. جایی ندارد

جرایم ناشی از نفرت همگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد

درک این موضوع اهمیت دارد که جرایم ناشی از نفرت «جرایمی حاوی پیام هستند که در آن‌ها فرد مجرم به اعضای گروهی خاص این پیام را منتقل می‌کند که آن‌ها در یک محله، جامعه، محل تحصیل، یا محل کار به‌خصوص مورد نفرت، کم‌ارزش، یا ناخواسته هستند.» (انجمن روانشناسی آمریکا  ۱۹۹۸)

آن‌چه در ادامه آمده از منظر اطلاعات عمومی ارائه شده است، نه به‌عنوان مشاورهٔ حقوقی یا تعریفی جامع از جرم ناشی از نفرت.
در کانادا، جرم ناشی از نفرت تجاوز به حقوق و حدود یک فرد، گروه، یا دارایی است که برآمده از سوگیری، تعصب، یا بیزاری مجرم نسبت به عضوی از گروهی مشخص صورت می‌گیرد که با نژاد، ریشهٔ ملیتی یا قومیتی، زبان، رنگ، مذهب، جنسیت، ناتوانی ذهنی یا جسمی، گرایش جنسی، هویت یا بیان جنسیتی، یا هر عامل مشابه دیگر شناخته می‌شود.

در سال ۲۰۱۸، تقریباً ۴۴ درصد از جرایم ناشی از نفرت گزارش‌شده در کانادا ریشه در مسائل نژادی و قومیتی داشت. نژاد واژه‌ایست برای دسته‌بندی افراد به گروه‌های گوناگون اساساً بر مبنای ویژگی‌های جسمی مثل رنگ پوست. طبقه‌بندی‌های نژادی، نه بر مبنای علم یا زیست‌شناسی، که بر مبنای تفاوت‌هایی شکل گرفته‌اند که محصول جامعه بوده و پیامدهای مهمی در زندگی افراد دارند. طبقه‌بندی‌های نژادی می‌توانند بسته به زمان و مکان متفاوت باشند و نیز با گروه‌بندی‌های قومیتی، فرهنگی، یا مذهبی هم‌پوشانی داشته باشند. به طور معمول، قومیت چیزی اکتسابی به شمار می‌رود (برای مثال، فرهنگ، تاریخ، زبان، یا ملیت مشترک).

در سال ۲۰۱۸، تقریباً ۳۶ درصد از جرایم ناشی از نفرت گزارش‌شده در کانادا ریشه در مسائل مذهبی داشت. مذهب آیین و مناسک هرگونه فرقه، گروه، یا دستهٔ مذهبی، یا جامعه و نظام اعتقادی، و/یا ایمان معنوی با تعریف مذهبی را در بر می‌گیرد. جرایم ناشی از نفرت بر ضد گروه‌های مذهبی معمولاً گروه‌ها یا افرادی را به موجب کسوت یا پیوندهای مذهبیشان بر مبنای برداشت یا سوء برداشت مجرم هدف قرار می‌دهند.

در سال ۲۰۱۸، تقریباً ۱ درصد از جرایم ناشی از نفرت گزارش شده در کانادا، مربوط به سن، ناتوانی ذهنی و جسمی بود. تخمین زده شده که از هر ۵ کانادایی ۱۵ سال به بالا، یک نفر به حداقل یک ناتوانی مبتلاست. طبق یافته‌های تحقیقات بزه‌دیدگی، ابتلا به یک ناتوانی و شدت این ناتوانی با سطوح بالاتر بزه‌دیدگی مرتبط است. در ارتباط با سن، تحقیقات بزه‌دیدگی نشان داده است، در مقایسه‌ با جوان‌ترها، احتمال این‌که سالمندان از ترس جرایم در خانه بمانند بیشتر است. این در حالیست که احتمال این‌که جوان‌ترها، برای محافظت از خود، رفتار خود را به شیوه‌‌ی دیگری تغییر دهند، نسبت به سالمندلن بیشتر است.

در سال ۲۰۱۸، تقریباً ۱۲ درصد از جرایم ناشی از نفرت گزارش شده در کانادا برخاسته از برداشت مجرم نسبت به گرایش جنسی قربانی بود، در حالی‌ که از این میان، ۱ درصد مربوط به هویت جنسیتی قربانی طبق برداشت مجرم بود. گرایش جنسی به این موضوع برمی‌گردد که فرد به لحاظ جنسی و/یا عاشقانه به چه کسی جذب می‌شود. هویت جنسیتی به تجربهٔ درونی یا بیرونی فرد از جنسیت برمی‌گردد که می‌تواند با جنسیت زمان تولد او یکسان یا متفاوت باشد. برخی از قربانیان جرایم ناشی از نفرت مبتنی بر گرایش جنسی ممکن است تراجنسیتی‌ها باشند که به موجب دریافت مجرم از گرایش جنسیشان قربانی بزه شده‌اند.

همچنان که جامعهٔ کانادایی تکامل می‌یابد، ممکن است گروه‌های دیگری با ویژگی‌های مشخص در قانون تعریف شوند. هدف از افزودن عبارت «هر عامل مشابه دیگر» به قانون جزا حفاظت از بخش‌هایی از جمعیت است که هنوز به عنوان گروه‌هایی با ویژگی‌های مشخص شناخته نشده‌اند.

جرم نفرت‌محور چیست؟

تقریباً هر جرمی که بر ضد یک شخص یا دارایی اشخاص صورت می‌گیرد می‌تواند ریشه در نفرت داشته باشد. این جرایم می‌توانند شامل تخلفاتی چون تجاوز، تهدید، آزار و اذیت مجرمانه، و شرارت باشند که دیوارنگاری را نیز در بر می‌گیرد.

بند ۷۱۸.۲ از قانون جزایی کانادا دربردارندهٔ شروطی برای صدور احکامی ویژه در ارتباط با جرایم ناشی از نفرت است. در قانون پیش‌بینی شده است چنان‌چه انگیزهٔ ارتکاب یک تخلف نفرت نسبت به گروهی مشخص بوده باشد، دادگاه می‌تواند این انگیزه را به عنوان یک عامل تشدیدکننده در صدور حکم کیفری در نظر بگیرد.

بندهای ۳۱۸ و ۳۱۹ از قانون جزا در مورد «نفرت‌پراکنی» توضیح می‌دهد.

بند ۳۱۸ ترویج و جانبداری از نسل‌کشی را جرم کیفری به شمار می‌آورد.

بند (۱) ۳۱۹ ایراد جمله‌ای در یک مکان عمومی که موجب برانگیختن نفرت نسبت به یک گروه مشخص می‌شود را، هنگامی‌که می‌تواند منجر به بر هم خوردن آرامش عمومی بشود جرم کیفری محسوب می‌کند. برای مثال، این تخلف می‌تواند در متن یک تظاهرات یا اعتراض صورت بگیرد.

بند (۲) ۳۱۹ ایراد گفته‌هایی، خارج از مکالمات خصوصی، که عامدانه به نفرت نسبت به یک گروه مشخص دامن بزند را جرم کیفری به شمار می‌آورد. جملاتی که به چاپ می‌رسند یا در فضای مجازی منتشر می‌شوند، از جمله در فایل‌های صوتی و ویدیویی از این دسته هستند. این جرم همچنین به جملاتی اطلاق می‌شود که در فضایی با دسترسی عمومی گفته، نوشته، یا توزیع می‌شوند.
ذکر این نکته اهمیت دارد که در قوانین مربوط به تبلیغات نفرت، نیازی به اثبات این‌که آن‌چه گفته شده نفرتی واقعی را موجب شده است نیست.

بخش (۴.۱) ۴۳۰ از قانون جزا به شرارت ناشی از نفرت می‌پردازد. تخریب یا آسیب زدن به پرستشگاه‌ها، مراکز تحصیلی، آسایشگاه‌های سالمندان، یا مکان‌های مخصوص رویدادها یا فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، یا ورزشی که عمدتاً مورد استفادهٔ یک گروه مشخص هستند، هنگامی که برآمده از سوگیری، تعصب، یا نفرت باشد، جرم کیفری محسوب می‌شود

قانون معمولاً میان منافع و حقوق تعادل برقرار می‌کند. در کانادا، بند دوم از منشور حقوق و آزادی‌های از حق بنیادین آزادی بیان محافظت می‌کند، در حالی که قانون کانادا، برای صورت‌هایی از بیان که عامدانه نفرت را رواج می‌دهند حدودی منطقی قائل است.

ملاحظات پیچیده پیرامون این تخلفات بدین معناست که پلیس و دادستان آن‌ها را به دقت مورد توجه قرار می‌دهند. تمام رویدادهایی که نفرت محرک آن‌هاست جرایم ناشی از نفرت نبوده و تحت پیگرد قرار نمی‌گیرند. اگر پلیس ارجاع موضوعی برای پیگیرد احتمالی را ضروری بداند، مشاوران دولت به‌طور مستقل یک شیوه‌نامهٔ قابل دسترس برای عموم را مختص این موضوع به کار می‌بندند.

رویداد ناشی از نفرت راهکاری عملی برای تعریف گسترهٔ وسیع‌تری از رفتارهایی است که ممکن است بر تعریف «جرم ناشی از نفرت» منطبق باشند یا نباشند. عوامل گوناگونی مد نظر قرار می‌گیرند، از جمله شدت و اهمیت رفتار، ماهیت شواهد موجود و ملاحظاتی پیرامون منافع عمومی، و ممکن است تصمیم مقامات بر این قرار گیرد که یک رفتار ناشی از نفرت، تعصب، یا سوگیری مجازات یا پیگرد قانونی در پی نداشته باشد.

در مورد تمام رویدادهای ناشی از نفرت، خواه در نهایت کیفری شناخته شوند یا نه، قربانیان و گروه‌های مردمی می‌بایست نقش خود را ایفا کنند.

[نفرت]

هیجانی ماهیتاً شدید و افراطی که آشکارا با توهین و انزجار مرتبط است. نفرت نسبت به گروه‌های مشخص، ریشه در نبود درک و حساسیت، تعصب، و تخریب گروه مورد بحث و نیز ارزش‌های جامعهٔ ما دارد. نفرت هیجانیست که چنان‌چه متوجه اعضای گروهی مشخص گردد، این معنا را در خود دارد که این افراد، به‌ موجب پیوند با گروهی خاص، سزاوار تحقیر، تمسخر، بی‌حرمتی، و بدرفتاری هستند.

دادگاه عالی کانادا – ر. و. کیگسترا