Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Các Tội Ác Vì Thù Ghét tại BC

Mỗi người tại British Columbia đều có quyền cảm thấy an toàn và tham gia vào cộng đồng của họ. Nạn phân biệt chủng tộc và thù ghét khiến cho không thể làm được như vậy bằng cách gây ra sợ hãi và loại trừ.
Chúng ta cần làm việc với nhau để chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc và thù ghét trong các cộng đồng của chúng ta bằng cách hiểu thù ghét là gì, cách trình báo và can thiệp khi chúng ta chứng kiến nạn này.

Trong tất cả những dạng hình sự, tội ác vì thù ghét có thể là một trong số những tội ít được trình báo nhất.

Thù Ghét Không Có Chỗ Đứng Tại BC

Tội Ác Vì Thù Ghét Ảnh Hưởng Đến Tất Cả Mọi Người

Điều quan trọng cần hiểu là tội ác vì thù ghét là “tội ác về nhắn nhủ là do thủ phạm nhắn nhủ với các thành viên của một nhóm nào đó là họ bị khinh miệt, coi thường, hoặc không được đón mời đến một khu xóm, cộng đồng, hoặc nơi làm việc nào đó.” (American Psychological Association 1998).

Sau đây là phần thông tin tổng quát chứ không phải cố vấn pháp lý hoặc định nghĩa sâu rộng về tội ác vì thù ghét. Tại Canada, tội ác vì thù ghét là một tội hình sự nhắm vào một người, nhóm hoặc tài sản vì thái độ thiên vị, thành kiến, hoặc lòng thù ghét của tội phạm đối với bất cứ người nào thuộc một nhóm có thể nhận diện bằng chủng tộc, nguồn gốc quốc gia hoặc sắc tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, phái tính, tuổi tác, khuyết tật tâm thần hoặc thể xác, khuynh hướng tình dục, định danh hoặc bày tỏ giới tính, hoặc vì bất cứ yếu tố nào khác tương tự.

Vào năm 2018, khoảng 44 phần trăm số tội ác vì thù ghét trình báo tại Canada là vì lý do chủng tộc hoặc sắc tộc. Chủng tộc là một từ ngữ được dùng để phân loại người ta thành những nhóm phần chính dựa vào các sắc thái thể chất chẳng hạn như màu da. Những loại chủng tộc không dựa trên khoa học hoặc sinh học nhưng dựa vào các khác biệt do xã hội lập ra, có các hậu quả đáng kể cho cuộc sống mọi người. Những loại chủng tộc có thể thay đổi theo thời gian và địa điểm và có thể trùng một phần với cách chia thành những nhóm sắc tộc, văn hóa hoặc tôn giáo. Sắc tộc thường được hiểu là những gì chúng ta thu thập (chẳng hạn như có chung nền văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ hoặc quốc gia).

Trong năm 2018, khoảng 36 phần trăm số tội ác vì thù ghét trình báo tại Canada là vì lý do tôn giáo. Tôn giáo là bất cứ tên, nhóm, nhánh, hoặc cộng đồng tôn giáo hoặc hệ thống tín ngưỡng nào và/cách thực hành niềm tin tinh thần nào. Các tội ác vì thù ghét nhắm vào những nhóm tôn giáo thường là nhắm vào các cộng đồng hoặc cá nhân dựa trên cảm quan hoặc cách diễn giải sai lầm về quần áo hoặc liên kết với tôn giáo của họ.

Vào năm 2018, khoảng 1 phần trăm những tội ác vì thù ghét được trình báo là liên quan đến tuổi tác, khuyết tật tâm thần và thể xác. Theo ước tính thì một trong năm người Canada từ 15 tuổi trở lên bị ít nhất là một chứng khuyết tật. Kết quả khảo cứu về tình trạng bị làm nạn nhân cho thấy khi bị một chứng khuyết tật, và mức độ trầm trọng của chứng khuyết tật đó, có thể làm gia tăng số người bị làm nạn nhân. Về tuổi tác, kết quả khảo cứu về tình trạng bị làm nạn nhân cho thấy người cao niên dễ có thể ở nhà hơn vì sợ tội ác so với người không phải là cao niên, trong khi người không phải là cao niên dễ có thể thay đổi hành vi của họ hơn theo cách nào khác để tự bảo vệ mình.

Vào năm 2018, khoảng 12 phần trăm những tội ác vì thù ghét được trình báo tại Canada là liên quan đến khuynh hướng tình dục theo cảm quan, trong khi có khoảng 1 phần trăm là liên quan đến định danh giới tính theo cảm quan. Khuynh hướng tình dục là nói về sở thích về tình dục và/hoặc tình yêu của một người. Định danh giới tính là chỉ kinh nghiệm về giới tính bên trong và ngoài mà có thể là cùng hoặc khác với giới tính bẩm sinh của họ. Một số nạn nhân của tội ác vì thù ghét vì khuynh hướng tình dục của họ có thể là những người chuyển giới trở thành nạn nhân vì khuynh hướng tình dục của họ theo cảm quan của người khác.

Trong tiến trình tiến hóa của xã hội Canada, những nhóm khác có thể nhận ra được sẽ có thể được định nghĩa trong luật. Phần “bất cứ yếu tố nào khác tương tự” được ghi thêm vào Bộ Hình Luật nhằm bảo vệ những thành phần công chúng chưa được phân định là những nhóm có thể nhận ra được.

Tội Ác Vì Thù Ghét là Gì?

Hầu như bất cứ loại tội ác nào nhắm vào một người hoặc tài sản đều là vì lý do thù ghét. Các tội này có thể là hành hung, mở lời đe dọa, sách nhiễu hình sự, và phá hoại, kể cả vẽ bậy.

Đoạn 718.2 của Bộ Hình Luật có các điều khoản cụ thể về tuyên án đối với các tội ác vì thù ghét. Luật quy định khi phạm tội vì thù ghét một nhóm có thể nhận ra được, tòa có thể xét đến lý do đó làm yếu tố gia trọng cho hình án.

Các Đoạn 318 và 319 of của Bộ Hình Luật quy định về trường hợp tuyên truyền thù ghét.

Đoạn 318 quy định trường hợp quảng bá hoặc vận động diệt chủng là một hình tội.

Đoạn 319(1) quy định là hình tội khi mở lời truyền bá tại một chỗ công cộng nhằm xúi giục thù ghét nhắm vào bất cứ nhóm nào có thể nhận ra được, tại nơi có thể gây rối loạn hòa bình trật tự. Thí dụ, tội này có thể xảy ra trong một cuộc biểu tình hoặc phản đối.

Đoạn 319(2) quy định là hình tội khi mở lời truyền bá, ngoài cuộc đối thoại riêng tư, cố ý vận động thù ghét nhắm vào bất cứ nhóm nào có thể nhận ra được. Quy định này gồm cả những lời in ra giấy hoặc trên Internet, kể cả đoạn ghi âm hoặc ghi hình. Tội này cũng có thể áp dụng cho những lời nói hoặc viết tại một chỗ công chúng có thể lui tới, hoặc những lời truyền rao tại một chỗ công chúng có thể lui tới.

Điều quan trọng cần lưu ý là các đạo luật về tuyên truyền không đòi hỏi bằng chứng lời truyền thông đó đã thực sự gây ra thù ghét.

Đoạn 430 (4.1) của Bộ Hình Luật quy định trường hợp phá hoại vì thù ghét. Khi vì thiên vị, thành kiến hoặc thù ghét, hành động làm hư hại hoặc vẽ bậy tại những nơi thờ phượng, trường học, nhà người cao niên, hoặc những chỗ được sử dụng cho các sinh hoạt xã hội, văn hóa hoặc thể thao hoặc các sinh hoạt phần lớn là của một nhóm có thể nhận ra, là một hình tội.

Luật pháp thường quân bình các quyền lợi và quyền cạnh tranh nhau. Tại Canada, Đoạn 2 của Canadian Charter of Rights and Freedoms bảo vệ các quyền cơ bản về tự do ngôn luận, trong khi luật Canada nhìn nhận có một mức giới hạn hợp lý về những dạng ngôn luận cố ý nhằm vận động thù ghét.

Các yếu tố phức tạp của các tội này có nghĩa là sẽ được cảnh sát và công tố viên cứu xét kỹ lưỡng. Không phải tất cả những vụ xảy ra vì thù ghét đều tạo thành tội ác vì thù ghét hoặc bị truy tố. Nếu cảnh sát thấy vấn đề đáng được chuyển cho công tố viên để có thể xem xét truy tố, công tố viên Chính Phủ tự quyết định áo dụng một chính sách công đã có về đề tài này.

Một vụ xảy ra vì thù ghét là cách thực tế để định nghĩa một phạm vi rộng lớn hơn của hành vi có thể đúng với định nghĩa của “tội ác vì thù ghét” hoặc không. Nhiều yếu tố khác nhau được cứu xét, gồm cả mức nghiêm trọng của hành vi đó, bản chất bằng chứng có được và các yếu tố về quyền lợi của công chúng, và giới chức có thẩm quyền có thể quyết định hành vi thù ghét, mang thành kiến hoặc thiên vị nào đó sẽ không bị buộc tội hoặc truy tố.

Với tất cả những vụ xảy ra vì thù ghét, bất luận cuối cùng có được quyết định là mang tính chất hình sự hay không, nạn nhân và những nhóm cộng đồng đều giữ một vai trò trong đó.

[căm hận]

Cảm xúc mãnh liệt và cực đoan rõ ràng đưa đến hành động lăng mạ và thù ghét. Lòng căm hận những nhóm có thể nhận ra được bùng phát mạnh vì thái độ thiếu tế nhị, mù quáng và tiêu diệt cả nhóm mục tiêu lẫn các giá trị của xã hội chúng ta. Căm hận là một cảm xúc, nếu bộc lộ nhắm vào thành viên của một nhóm có thể nhận ra được, hàm ý là những người đó sẽ bị khinh miệt, chế nhạo, không tôn trọng và ngược đãi vì họ thuộc vào nhóm đó.

Tối Cao Pháp Viện Canada - R. v. Keegstra