رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

طرح شکایت نقض حقوق بشر

قانون حقوق بشر بی‌سی از حقوق بریتیش کلمبیایی‌ها برای برخورداری از رفتار برابر در مورد استخدام، مسکن، خدمات یا نشر محافظت می‌کند.

چنان‌چه حقوق شما نقض شده و می‌خواهید شکایت کنید، دیوان حقوق بشر بی‌سی می‌تواند راهی برای رسیدگی به این تخلف پیش روی شما قرار دهد.

اگر در ارتباط با شکایت خود نزد دادگاه حقوق بشر بی‌سی نیاز به کمک دارید، با کلینیک حقوق بشر بی‌سی تماس بگیرید.

دفتر مأمور حقوق بشر بی‌سی موارد نابرابری، تبعیض، و بی‌عدالتی سازمانیافته را در بی‌سی شناسایی کرده و برای رسیدگی به آن‌ها اقداماتی را پیشنهاد می‌دهد. اینجا کلیک کنید و با بازدید از وب‌سایت آن‌ها دربارهٔ فعالیت‌هایشان بیشتر بدانید.