رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

شکایت خود نسبت به عملکرد پلیس را گزارش دهید

دفتر مأمور رسیدگی به شکایت از پلیس (OPCC)

یک نهاد نظارتی مدنی مستقل، OPCC، گزارش‌هایی پیرامون عملکرد هریک از ادارات پلیس یا مأمورین پلیس شهری در بی‌سی دریافت می‌کند. این نهاد به صورت آنلاین یک فرم شکایت در اختیار شما قرار می‌دهد که می‌توانید آن را ایمیل کنید، پست کنید، یا حضوری تحویل دهید.

بیشتر بدانید

کمیسیون شکایات و بررسی مدنی (CRCC) پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا (RCMP)

کمیسیون (CRCC) یک نهاد مستقل است که شکایات مردم دربارهٔ عملکرد مأموران پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا را دریافت و به آن‌ها رسیدگی می‌کند. این سایت فرمی آنلاین در اختیار شما قرار می‌دهد که می‌توانید آن را از طریق پست، ایمیل، یا نمابر ارسال کنید

بیشتر بدانید