Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Bigyang Katapusan ang Rasismo at Pagkamuhi: Iyong Karapatan. Iyong Responsibilidad.

Magreport ng Reklamo Tungkol sa Pulis

Tanggapan ng Police Complaint Commissioner (OPCC)

Ang OPCC ay isang independent civilian oversight agency at ito’y tumatanggap ng mga report tungkol sa pag-uugali ng sinumang opisyal o departamento ng munisipal na pulis sa BC. Ito ay may isang online complaint form na maaaring ipadala sa email, ihulog sa mail, o kaya ihatid ng personal.

Para sa Karagdagang Impormasyon

Civilian Review and Complaints Commission for the RCMP (CRCC)

Ang CRCC ay isang independent agency at ito’y tumatanggap at nagre-review ng mga reklamo ng publiko tungkol sa pag-uugali ng mga opisyal ng Royal Canadian Mounted Police (RCMP). Ang site na ito ay may online complaint form na maaaring ipadala sa email, ihulog sa mail, o ipadala sa fax.

Para sa Karagdagang Impormasyon