رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

جرایم ناشی از نفرت را گزارش کنید

جرایم ناشی از نفرت را گزارش کنید

برای گزار ش موارد اضطراری، با ۹۱۱ تماس بگیرید.

شرایط اضطراری در ارتباط با جرایم ناشی از نفرت عبارتند از:

  • جرمی که در حال رخ دادن است؛
  • تهدیدی فوری برای امنیت شما؛
  • تهدیدی فوری برای امنیت شخصی دیگر؛ یا
  • قرار گرفتن یک دارایی در معرض خطر قریب الوقوع یک عمل مجرمانه.

موارد غیر اضطراری جرایم ناشی از نفرت را گزارش کنید

برای ارائهٔ گزارش، با شمارهٔ غیر اضطراری ادارهٔ پلیس محلی خود تماس بگیرید، یا به آنجا مراجعه کنید و به صورت حضوری مورد را گزارش دهید. برای یافتن ادارهٔ پلیس محلی یا بخش RCMP خود، اینجا کلیک کنید.

شرایط  غیر اضطراری در ارتباط با جرایم ناشی از نفرت عبارتند از:

  • شما قربانی یک جرم ناشی از نفرت هستید، اما تهدیدی فوری برای امنیت شما وجود ندارد؛
  • فرد دیگری قربانی یک جرم ناشی از نفرت شده است، اما تهدیدی فوری برای امنیت کسی وجود ندارد؛
  • مطالبی که با محتوای تهدید، دامن زدن به نفرت، یا اشاره به عملی مجرمانه بر ضد یک فرد یا دارایی از طریق اینترنت یا رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شوند؛ یا
  • یک دارایی هدف یک جرم ناشی از نفرت قرار گرفته است

اهمیت گزارش جرایم

هر فرد ساکن بریتیش کلمبیا حق دارد احساس امنیت کرده و زندگی خود را به دور از ترس و تهدید به سر ببرد. اولین قدم در راستای ساختن جوامعی عاری از خشونت، نژادپرستی، و تبعیض گزارش کردن جرایم ناشی از نفرت است. این حق ما و مسئولیت ماست که برای امن نگه داشتن جوامع خود، با رفتارهای ناشی از نفرت برخورد کنیم.

اگر قربانی یا شاهد یک رویداد ناشی از نفرت بودید، آن را به پلیس گزارش دهید. اجازه ندهید نفرت جایی در بی‌سی داشته باشد.

حتی اگر مطمئن نیستید آن‌چه تجربه یا مشاهده کرده‌اید جرم ناشی از نفرت بوده باشد، باز هم آن را گزارش کنید.

برای گزارش یک رویداد ناشی از نفرت، یا چنان‌چه مطمئن نیستید که آیا یک جرم ناشی از نفرت رخ داده یا خیر، از طریق شمارهٔ تماس غیر اضطراری، با ادارهٔ پلیس محلی خود تماس بگیرید. همچنین می‌توانید به مرکز پلیس مراجعه و به صورت حضوری مورد را گزارش کنید.

گزارش هر رویداد، هرچند جزئی به نظر برسد، بسیار اهمیت دارد. گزارش‌های شما می‌تواند برای اقدام مؤثرتر در جهت پیشگیری و آموزش و به دست گرفتن ابتکار عمل در محل زندگیتان به پلیس و همیاران محلی کمک کند. گزارش‌ها همچنین می‌توانند به شناسایی گرایش‌های اجتماعی و پیشگیری از تبدیل آن‌ها به جرم کمک کنند.

شماره‌های تماس

جرایم نفرت‌محور در بی‌سی

«جرایم نفرت‌محور در بی‌سی» یک مرجع استانی است که با تحقیق بر روی جرایم و رویدادهای ناشی از نفرت، اداره‌های پلیس محلی را یاری و از آن‌ها پشتیبانی می‌کند. برای پرس‌وجوهای غیر اضطراری در رابطه با جرایم و رویدادهای ناشی از نفرت، با جرایم ناشی از نفرت در بی‌سی تماس برقرار کنید.

آدرس ایمیل BC_HATE_CRIMES@rcmp-grc.gc.ca

تلفن (خط رایگان) 1-855-462-5733