Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Phúc Trình một Vụ Xảy Ra Vì Thù Ghét

Nếu quý vị là NẠN NHÂN của nạn phân biệt chủng tộc hoặc thù ghét

Nếu quý vị là nạn nhân của một vụ xảy ra vì phân biệt chủng tộc hoặc thù ghét, quý vị có thể hành động theo nhiều cách:

 1. Nhờ giúp. Nếu quý vị đang ở tại một chỗ công cộng và đang bị chửi rủa hoặc hành hung thể xác, hãy cho những người gần đó biết quý vị cần được giúp.
 2. Ghi lại: Nếu an toàn thì hãy ghi lại vụ xảy ra bằng cách chụp hình hoặc thu hình thủ phạm hoặc vụ đó, hoặc nhờ người làm việc này cho quý vị. Ghi giờ, ngày và địa điểm.
 3. Trình báo vụ đó.
 4. Tìm Yểm Trợ: Liên lạc Victim Link để được yểm trợ khủng hoảng kín đáo, đa ngữ và thông tin cũng như giới thiệu.

Nếu Quý Vị Chứng Kiến một Vụ Xảy Ra Vì Phân Biệt Chủng Tộc hoặc Thù Ghét

Nếu quý vị chứng kiến một vụ xảy ra vì phân biệt chủng tộc hoặc thù ghét, quý vị có thể hành động theo nhiều cách an toàn và hiệu quả:

 1. Thẩm định an toàn cho quý vị TRƯỚC: Có an toàn để quý vị nói hoặc làm gì hay không? Vấn đề an toàn của quý vị là yếu tố then chốt để làm một chứng nhân hiệu quả.
 2. Chú trọng vào nạn nhân: NẾU AN TOÀN, hỏi chuyện nạn nhân, hỏi xem họ có sao không hoặc họ có muốn được giúp gì không. Làm như vậy sẽ cho thủ phạm biết là nạn nhân không phải đơn thân đối phó.
 3. Mời những người khác: NẾU AN TOÀN, mời các nhân chứng khác. Nói chuyện với những người khác tại chỗ đó để thu thập yểm trợ cho nạn nhân. Càng nhiều người thì càng có sức mạnh.
 4. Ghi lại: NẾU AN TOÀN, ghi lại vụ này bằng cách chụp hình hoặc thu video hoặc ghi chép lại. Giữ khoảng cách an toàn và ghi lại giờ, ngày và địa điểm. Luôn luôn hỏi nạn nhân họ muốn làm gì với hình ảnh hoặc video đó và đừng đăng lên mạng nếu không có phép của họ.
 5. Khi an toàn: Hỏi nạn nhân xem họ có muốn được giúp trình báo vụ này cho cảnh sát hoặc kết nối với Victim Link hay không.

Hãy Tham Gia – Resilience BC

Resilience BC Anti-Racism Network cung cấp một đường lối đa dạng, toàn tỉnh bang đặt trọng tâm vào quyền lãnh đạo nhiều hơn vào việc nhận định và chống phân biệt chủng tộc. Chương trình này kết nối các cộng đồng với nguồn thông tin, yểm trợ và huấn luyện họ cần để đối phó và ngăn ngừa những vụ phân biệt chủng tộc và thù ghét để không xảy ra trong tương lai.

Resilience BC Anti-Racism Network cung cấp các dịch vụ phối hợp qua mô hình “Trục và Căm”. Trục trung tâm kết nối các cộng đồng, chia sẻ tin tức và tài nguyên và phối hợp các đề xướng huấn luyện và chống phân biệt chủng tộc. Căm là những nhánh tại cộng đồng đại diện cho và làm việc với các thành viên địa phương. Họ cũng nhận định các ưu tiên địa phương và tiến hành các dự án chống phân biệt chủng tộc và chống thù ghét.

Tìm Hiểu Thêm

Những Cách Trình Báo Khác

Hãy có hành động nếu quý vị thấy có nội dung phân biệt chủng tộc hoặc thù ghét trên Internet.

Các nhận xét hoặc video trên Internet không được miễn trách nhiệm hình sự có thể phải gánh chịu là tội ác vì thù ghét và có thể được trình báo để điều tra khi có đủ mức liên quan đến Canada.

Các hành động kỳ thị như phân biệt chủng tộc, sợ người chuyển giới, hoặc các nhận xét mang tính cách kỳ thị giới tính (mà có thể mang bản chất hình sự hoặc không) có thể được đối phó bằng luật về nhân quyền hoặc bằng các chính sách về phép sử dụng của các phương tiện xã hội, các dịch vụ cung cấp chỗ trên web và những công ty dịch vụ Internet. Những lãnh vực đối phó có thể gồm ngôn ngữ hoặc các nhận xét phân biệt chủng tộc hoặc thù ghét trong những bản tin tức, bài đăng trên phương tiện xã hội, diễn đàn nói chuyện hoặc cờ bạc trên mạng.

Quý vị có thể khiếu nại với cảnh sát hoặc các nhà điều hành website, các công ty cung cấp chỗ trên web hoặc dịch vụ Internet.

 • Trình báo cho cảnh sát – Nếu quý vị nhìn thấy những vụ đe dọa trực tiếp trên Internet, quý vị có thể trình báo cho cảnh sát.
 • Trình báo cho nhà điều hành website – Đa số websites đều có các điều luật được gọi là ‘các chính sách sử dụng có thể chấp nhận được’ để ghi rõ những gì không được phép đăng trên website của họ và thường không cho phép nêu nhận xét, video và hình ảnh xúc phạm hoặc gây tổn thương người khác. Những trang web và phương tiện xã hội có thể có những cách đơn giản cho quý vị trình báo về một trang hoặc video. Những chỗ khác có thể có nút “trình báo trang này” để quý vị bấm vào đó.
 • Trình báo cho công ty cung cấp chỗ trên web – Các công ty cung cấp chỗ làm chủ chỗ điện tử cho chủ các website thuê để hoạt động trên Internet. Các công ty cung cấp chỗ thường có các điều luật của riêng họ về nội dung. Quý vị có thể tìm xem công ty nào cung cấp chỗ cho một website bằng cách nhập địa chỉ web của họ trên website “Ai cung cấp chỗ này?”.
 • Liên lạc với hãng cung cấp Internet của quý vị để biết thêm chi tiết.