Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Bigyang Katapusan ang Rasismo at Pagkamuhi: Iyong Karapatan. Iyong Responsibilidad.

Resources para sa mga Biktima ng Rasismo at Pagkamuhi

Mayroon kang karapatang manirahan sa isang lipunang malaya sa rasismo at pagkamuhi. Kung ikaw ay biktima ng isang hate-based crime o insidente at nais mong magbigay ng suporta, makipag-ugnayan sa resources sa ibaba:

BC 211 Web at Phone Support
Ang BC211 ay nagbibigay ng operator assistance sa maraming wika, at isang website listing   ng mga serbisyo na available sa buong B.C.

Victim Link BC
Ang VictimLinkBC ay isang toll-free na serbisyo sa telepono sa maraming wika; ito’y magagamit 24 na oras bawat araw sa B.C. Ang VictimLinkBC ay nagbibigay ng serbisyo sa mahigit sa 150 wika, kabilang ang North American Aboriginal languages. Ang victim service workers ay maaaring magbigay ng impormasyon, suporta sa krisis, at service referrals sa mag biktima ng krimen.

Direktoryo ng IBPOC therapists
Ang Healing in Colour na naka-base sa BC ay may listahan ng mga therapist na may lived experiences at mapagkukunan para sa paggamot at pag-aaral para sa komunidad na IBPOC.

SNIWWOC Mental Health Services
Ang Support Network for Indigenous Women and Women of Colour (SNIWWOC) ay nagbibigay ng libreng therapy sa racialized na kababaihan na maliit ang kinikita. Upang maging kwalipikado, punan ang Therapy Request form.

Access Pro Bono
Ang Access Pro Bono ay isang independenteng organisasyon na binubuo ng volunteer legal service providers sa buong BC. Makipag-ugnay sa kanila gamit ang kanilang online form o helpline.

Legal Aid BC
Ang Legal Aid BC ay isang non-profit na organisasyon na nilikha ng Legal Services Society at ito’y nagbibigay ng legal na payo at mga serbisyo ng representasyon sa mga taong maliit ang kinikita. Makipag-ugnay sa kanila gamit kanilang call centre o email.