Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Các Nguồn Tài Nguyên cho Nạn Nhân bị Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét

Quý vị có quyền sống trong một xã hội không có phân biệt chủng tộc và thù ghét. Nếu quý vị là nạn nhân của một tội ác hoặc một vụ xảy ra vì thù ghét và muốn được yểm trợ, hãy kết nối với những nguồn tài nguyên dưới đây:

BC 211 Web and Phone Support (BC 211 Yểm Trợ Qua Web và Điện Thoại)
BC211 cung cấp dịch vụ trợ giúp của tổng đài đa ngữ và một website liệt kê các dịch vụ đang có trên khắp B.C.

Victim Link BC
VictimLinkBC là một đường dây điện thoại miễn phí, đa ngữ hoạt động 24 ngày mỗi ngày tại B.C. VictimLinkBC cung cấp dịch vụ bằng hơn 150 ngôn ngữ, gồm cả nhiều ngôn ngữ Thổ Dân Bác Mỹ. Nhân viên dịch vụ cho nạn nhân có thể thông tin, yểm trợ khủng hoảng, và giới thiệu dịch vụ cho nạn nhân của tội ác.

Danh Bạ Chuyên Viên Trị Liệu IBPOC
Healing in Colour tại BC cung cấp danh sách các chuyên viên trị liệu có kinh nghiệm và các nguồn tài nguyên để chữa trị và học hỏi cho cộng đồng IBPOC.

SNIWWOC Mental Health Services (Các Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần SNIWWOC)
Hệ Thống Yểm Trợ cho Phụ Nữ Thổ Dân và Phụ Nữ Da Màu (SNIWWOC) cung cấp dịch vụ trị liệu cho phụ nữ bị phân chia chủng tộc có lợi tức thấp. Muốn hội đủ điều kiện, hãy điền mẫu Xin Trị Liệu.

Access Pro Bono
Access Pro Bono là một tổ chức độc lập gồm những nguồn cung cấp dịch vụ pháp lý tình nguyện trên khắp BC. Hãy kết nối với họ qua mẫu trên mạng hoặc đường dây trợ giúp.

Legal Aid BC
Legal Aid BC, một tổ chức bất vụ lợi do Hội Dịch Vụ Pháp Lý (Legal Services Society) thành lập để cung cấp dịch vụ cố vấn và đại diện pháp lý cho người có lợi tức thấp. Hãy liên lạc qua trung tâm điện thoại hoặc email của họ.