رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

یافتن یک فرد کارشناس

Elevate Inclusion Strategies

مکان(ها):
ونکوور

اِلِوِیت (ٍElevate) یک آژانس با خدمات کامل می‌باشد که راهبردهای عدالت، برابری، تکثر و فراگیری را تهیه و اجرا می‌کند. مدیرعامل این شرکت، ناتاشا تونی، متخصص ارتباطات کارگری با زمینهٔ بازسازی محیط کار (مربیگری رهبری ، تسهیل/میانجیگری و آموزش) می‌باشد. وی سرپرستی گروهی از مشاوران متخصص در زمینهٔ مبارزه با نژادپرستی و سرکوب را بر عهده دارد که در زمینه‌های همکاری و هماهنگی درونی (در سیاستگذاری و در اجرا)، روابط میان گروه‌های ذی‌نفع، برنامه‌ریزی راهبردی و سایر مکانیسم‌ها فعالیت می‌کنند.

خدمات موجود

 • مشاوره در زمینه عدالت و شمول
 • سازمان‌دهی بحث‌های گروهی
 • مشاوره در زمینه منابع انسانی
 • ارائه مطالب از طریق وبینارها
 • تحلیل سیاستگذاری‌ها
 • ارزیابی برنامه
 • آموزش و کارگاه‌ها
 • بازسازی و بهبود محل کار

حوزه‌های تخصص

 • دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های مبارزه با نژادپرستی
 • آموزش تماشاچیان و تنش‌زدایی
 • کارگاه‌های حل اختلاف
 • مشارکت میان‌فرهنگی
 • آموزش‌های شایستگی و حساسیت فرهنگی
 • اقدامات استعمارزدائی
 • ارزیابی تکثر
 • کارگاه‌های مشارکت و تکثر
 • آگاهی در مورد تاریخ و فرهنگ بومیان
 • تغییرات سازمانی
 • تدوین سیاست‌ها
 • آموزش مربیان