رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

یافتن یک فرد کارشناس

Indigenous Perspectives Society

مکان(ها):
لنگفورد

«انجمن دیدگاه‌های بومیان» (IPS) یک نهاد خیریه و غیرانتفاعی است که آموزش، مشاوره و پروژه‌هایی برای فهم عمیق‌تر از دیدگاه‌های بومیان، تفاوت‌های فرهنگی و نیاز به حق تعیین سرنوشت ارائه می‌کند.

خدمات موجود

 • مشاوره در زمینه عدالت و شمول
 • سازمان‌دهی بحث‌های گروهی
 • مشاوره در زمینه منابع انسانی
 • ارائه مطالب از طریق وبینارها
 • پژوهش
 • آموزش و کارگاه‌ها

حوزه‌های تخصص

 • دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های مبارزه با نژادپرستی
 • کارگاه‌های حل اختلاف
 • مشارکت میان‌فرهنگی
 • آموزش‌های شایستگی و حساسیت فرهنگی
 • اقدامات استعمارزدائی
 • ارزیابی تکثر
 • کارگاه‌های مشارکت و تکثر
 • آگاهی در مورد تاریخ و فرهنگ بومیان
 • تغییرات سازمانی
 • تدوین سیاست‌ها
 • آموزش مربیان
 • پیشرفت جوانان