رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

یافتن یک فرد کارشناس

Lead to Change

مکان(ها):
ویکتوریا

ما خدمات مشاوره و آموزش مدیریت فراگیری (Inclusion Leadership) برای ایجاد محیط کار همه‌شول انجام می‌دهیم. همچنین خدمات راهنمایی شغلی را در اختیار افرادی که از به خاطر مسائل نژادی به حاشیه رانده شده‌اند قرار می‌دهیم تا بدین‌وسیله تجربهٔ حضور در محیط کار و دستاوردهای افراد سیاهپوست و رنگین‌پوست بهبود پیدا کند.

خدمات موجود

  • مشاوره در زمینه عدالت و شمول
  • آموزش رهبری و اجرا
  • هدایت شغلی برای افراد متعلق به گروه‌های نژادی به حاشیه رانده شده

حوزه‌های تخصص

  • دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های مبارزه با نژادپرستی
  • کارگاه‌های مشارکت و تکثر