رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

یافتن یک فرد کارشناس

Rain Daniels and Chelsey Branch

مکان(ها):
ابوتسفورد, بِرنابی, پورت کوکیتلام, پورت مودی, پیت مِدوز, چیلیواک, دلتا, ریچموند, سوری, کوکیتلام, لنگلی, مِیپِل ‌ریج, میشِن, نورت ونکوور, وایت راک, وست ونکوور, ونکوور

فراهم نمودن یک تجربه یادگیری بنیادی و مهم برای مردم غیربومی در مورد الگوهای استعمار و مستعمره‌سازی که بر زندگی افراد بومی تاثیر می گذارند. نقش مردم غیربومی برای مقابله با نژادپرستی سیستماتیک و نابرابری‌ها، با استفاده از نگاه مبتنی بر استعمارزدایی، در کارگاه: «تعامل اصولی با مردم بومی» به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفته است.

خدمات موجود

  • سازمان‌دهی بحث‌های گروهی
  • آموزش و کارگاه‌ها

حوزه‌های تخصص

  • کارگاه‌های ضدنژادپرستی که مخصوص افراد بومی می‌باشد
  • آموزش تماشاچیان و تنش‌زدایی
  • اقدامات استعمارزدائی