Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm Hệ Thống Cộng Đồng Của Quý Vị

Langley Community Services Society

(Các) Địa Điểm:
Langley

Chúng ta chung tay giao quyền và gợi hứng cho cá nhân và gia đình nâng cao cuộc sống của họ và xây dựng các cộng đồng bao gồm mọi tầng lớp và khỏe mạnh.

Located on the traditional and unceded territories of the Kwantlen, Katzie, Matsqui, and Semiahmoo First Nations.