Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Các Văn Kiện về Nhân Quyền

Đường lối dựa vào các quyền của Hệ Thống để đối phó với nạn phân biệt chủng tộc dựa theo hướng dẫn của các chính sách quốc tế, toàn quốc và tỉnh bang, những lời kêu gọi hành động, và các đề nghị.

Biết Các Quyền Của Quý Vị

Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng. Tất cả chúng ta đều là con người và tất cả chúng ta đều có nhân quyền như nhau.

Nhân quyền là các giá trị, nguyên tắc và niềm tin tạo thành nền tảng xã hội, cộng đồng và các hệ thống nhằm bảo đảm mọi người đều được đối xử bình đẳng.

Nhân quyền thuộc tất cả mọi người, lúc nào cũng vậy, tại tất cả mọi nơi – chuyện quý vị ở đâu, màu da gì, chủng tộc hoặc sắc tộc là gì, phái tính, khuynh hướng tình dục, danh tính giới tính hoặc quý vị có phải là công dân, di dân, cư dân tạm cư hay khách thăm viếng hay không đều không thành vấn đề.

Tất cả nhân quyền đều quan trọng như nhau và không phải là một đặc ân để người nào có thể tước đi. Nhân quyền không phải là phần thưởng cho hạnh kiểm tốt, chúng ta khi sinh ra đời là đã có nhân quyền.

Các quyền của quý vị được bảo vệ ở những cấp tỉnh bang, toàn quốc và quốc tế:

Biết Các Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tất cả chúng ta đều cần đảm nhận trách nhiệm giải quyết nạn kỳ thị, thù ghét, phân biệt chủng tộc, hoặc loại trừ trong các cộng đồng của chúng ta. Chúng ta có thể cùng nhau hành động.