Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Trình Báo Tội Ác Vì Thù Ghét

Trình Báo Một Tội Ác Vì Thù Ghét Cần Cấp Cứu

Muốn trình báo một trường hợp cần cấp cứu, hãy gọi số 911.

Các trường hợp cần cấp cứu liên quan đến tội ác vì thù ghét gồm:

  • Một tội ác đang diễn ra;
  • Mối đe dọa tức thời đến an toàn của quý vị;
  • Mối đe dọa tức thời đến an toàn của người khác; hoặc
  • Tài sản đang gặp nguy hiểm tức thời vì một hành động phạm pháp.

Trình Báo Một Tội Ác Vì Thù Ghét Không Khẩn Cấp

Muốn trình báo, hãy gọi cho số điện thoại không khẩn cấp của sở cảnh sát địa phương, hoặc đích thân đến sở cảnh sát địa phương trình báo. Tìm sở cảnh sát địa phương của quý vị hoặc chi đội RCMP ở đây.

Những trường hợp không khẩn cấp liên quan đến tội ác vì thù ghét gồm:

  • Quý vị là nạn nhân của một tội ác vì thù ghét, nhưng không đe dọa tức thời đến an toàn của mình;
  • Người khác là nạn nhân của một tội ác vì thù ghét, nhưng không đe dọa tức thời đến an toàn;
  • Bài đăng trên Internet hoặc phương tiện xã hội gồm có đe dọa, vận động thù ghét, hoặc cho thấy một hành động phạm pháp nhắm vào một người hoặc tài sản; hoặc
  • Một tài sản là mục tiêu của tội ác vì thù ghét.

Tại Sao Trình Báo Lại Quan Trọng

Mỗi người dân British Columba đều có quyền cảm thấy an toàn và sống một cuộc sống không phải sợ hãi hoặc bị đe dọa. Bước đầu tiên để thành lập các cộng đồng không có bạo động, phân biệt chủng tộc và kỳ thị, là trình báo những tội ác vì thù ghét. Chúng ta có quyền và trách nhiệm phải hành động chống lại thù ghét để giữ an toàn cho các cộng đồng của chúng ta.

Nếu quý vị là mục tiêu hoặc chứng nhân của một vụ xảy ra vì phân biệt chủng tộc hoặc thù ghét, hãy trình báo cho cảnh sát. Đừng để cho lòng thù ghét có chỗ đứng tại BC.

Nếu Quý Vị Không Biết Chắc Những Gì Mình Đã Trải Qua Hoặc Chứng Kiến Có Phải Là Tội Ác Vì Thù Ghét Hay Không, Vẫn Trình Báo

Muốn trình báo một vụ xảy ra vì thù ghét, hoặc nếu quý vị không biết chắc có xảy ra một tội ác vì thù ghét hay không, hãy gọi cho sở cảnh sát địa phương, dùng số điện thoại không khẩn cấp. Quý vị cũng có thể đích thân đến trạm cảnh sát để trình báo.

Trình báo bất cứ vụ nào, dú có thể trông nhỏ đến đâu, là điều rất quan trọng. Quý vị trình báo như vậy có thể giúp cảnh sát và các thành phần hợp tác đưa ra các đều xướng nhắm đúng mục tiêu hơn để ngăn ngừa, giáo dục và tìm đến trong cộng đồng quý vị. Những vụ trình báo này có thể giúp nhận định các khuynh hướng xã hội và ngăn ngừa không để cho leo thang thành tội ác.

Các Số Liên Lạc

BC Hate Crimes

BC Hate Crimes là một nguồn tài nguyên của tỉnh bang để trợ giúp và yểm trợ cho các sở cảnh sát điều tra các tội ác vì thù ghét và những vụ xảy ra vì thù ghét. Muốn biết về những tội ác vì thù ghét hoặc những vụ xảy ra vì thù ghét không phải khẩn cấp, hãy liên lạc với BC Hate Crime.

Email: BC_HATE_CRIMES@rcmp-grc.gc.ca

Điện Thoại (số miễn phí): 1-855-462-5733