Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét trong Tin Tức

Resilience BC Anti-Racism Network đang đưa các cộng đồng lại với nhau để xây dựng một tương lai không có phân biệt chủng tộc và thù ghét. Tạp chí Here Magazine nỗ lực cung cấp tin tức giúp chúng ta hiểu mức lan tràn và tác động của nạn phân biệt chủng tộc và thù ghét mỗi ngày tại B.C., Canada, và ở hải ngoại.