رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

یافتن یک فرد کارشناس

One Love Consulting

مکان(ها):
ویکتوریا

مشاوران «یک عشق» (One Love Consulting) در برگزاری پنل‌ها، گفتگوها، مشاوره‌ها، میزگردها، آموزش‌های پیشرفت حرفه‌ای، و سخنرانی‌های انگیزشی (motivational) در زمینهٔ مبارزه با نژادپرستی، مبارزه با نژادپرستی علیه سیاه‌پوستان، و برابری، به ویژه در مدارس، محل‌های کار، و کسب‌وکارها تخصص دارد. حوزهٔ فعالیت این گروه مشاوره کانادا و ایالات متحده می‌باشد.

خدمات موجود

 • مشارکت اجتماعی
 • مشاوره در زمینه عدالت و شمول
 • سازمان‌دهی بحث‌های گروهی
 • ارائه مطالب از طریق وبینارها
 • تحلیل سیاستگذاری‌ها
 • آموزش و کارگاه‌ها
 • سخنرانی‌های انگیزشی، پنل نظارت بالینی محدود برای تعدیل؛ مشاوره برای بهبود وضع روانی در بعضی رویدادهای مشخص
 • خدمات پشتیبانی از قربانیان (تنها برای شرایط اورژانسی حاد جامعه مخصوص قربانیان آسیب‌ها خشونت‌های مربوط به نژادپرستی که در ادامه نیاز به مراقبت مستقیم خواهند داشت)

حوزه‌های تخصص

 • دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های مبارزه با نژادپرستی
 • برنامه‌های جلوگیری و مبارزه با خشونت
 • مشارکت میان‌فرهنگی
 • آموزش‌های شایستگی و حساسیت فرهنگی
 • کارگاه‌های مشارکت و تکثر
 • آموزش مربیان
 • مشاوره با در نظر داشت صدمات روحی
 • پیشرفت جوانان
 • مراقبت از خود برای افراد متعلق به گروه‌های نژادی، مقابله با خشونت در برابر افراد متعلق به گروه‌های نژادی و گروه‌های اقلیت