Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Bigyang Katapusan ang Rasismo at Pagkamuhi: Iyong Karapatan. Iyong Responsibilidad.

Humanap ng isang Eksperto

Centre for Collaboration, Motivation, and Innovation Society (CCMI)

(mga) Lokasyon::
British Columbia, Washington State

Tumutulong kami sa paghahasa ng kakayhan para sa mga koponan na nais magbigay ng karagdagang pansin sa pasyente o sa kliyente. Ibig sabihin, pagbigay-tulong sa “taong tumutulong” upang siya’y maging mas mahusay na partner sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasanayan upang magtrabaho ng may kolaborasyon.

Mga Inaalok na Serbisyo

 • Community Engagement/Paglahok ng Komunidad
 • Pagtatanghal ng mga Pagtatalakay ng Grupo
 • Mga Lektura gamit ang Webinars
 • Training and Workshop

Mga Inaalok na Kadalubhasaan

 • Maikling Pagpaplano ng Aksyon
 • Mga Maikling Interbensyon
 • Komunikasyon
 • Impormasyon Tungkol sa Kalusugan
 • May-kaalamang Paggawa ng Desisyon
 • Pag-interview nang may motibasyon
 • Pagbabago sa Organisasyon
 • Health Care na Nakasentro sa Tao at Pamilya
 • Pagpapahusay ng Kalidad