Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Bigyang Katapusan ang Rasismo at Pagkamuhi: Iyong Karapatan. Iyong Responsibilidad.

Humanap ng isang Eksperto

Vancouver Island Human Rights Coalition (VIHRC)

(mga) Lokasyon::
Victoria

Ang Vancouver Island Human Rights Coalition (VIHRC) ay itinatag noong 1983 at ito ay isang social justice non-profit na organisasyon na diretsong nakikipagtulungan sa mga kliyente upang lutasin ang mga problema hinggil sa mga karapatang pantao. Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng iba’t-ibang mga mekanismo kabilang ngunit hindi natatakda sa mga paglabag sa mga karapatang pantao, pagtulong sa mga tao na gumawa ng mga reklamo sa BC Human Rights Tribunal, at diretsong maging tagapamagitan sa mga problema hinggil sa mga karapatang pantao na nangyayari sa mga partidong may hindi pantay-pantay na kakayahan. Sinusuportahan namin ang mga taong nakaranas ng diskriminasyon at bibigyan namin sila ng lakas upang maitaguyod nila ang kanilang mga karapatang pantao.

Mga Inaalok na Serbisyo

  • Mga Lektura gamit ang Webinars
  • Pagbigay ng Legal na Impormasyon at Suporta Hinggil sa mga Batas Ukol sa mga Karapatang Pantao
  • Training and Workshop

Mga Inaalok na Kadalubhasaan

  • Mga workshop/training laban sa rasismo
  • Mga Pederal at BC na Batas Tungkol sa mga Karapatang Pantao
  • Mga Inclusion at Diversity Workshop